Informujemy, że w dniach 06.05.2022 r. (od godz. 8:00) - 11.05.2022 r. (do godz. 15:00) odbędzie się uzupełniające postępowanie rekrutacyjne do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szk. 2022/2023.

W naszej szkole jest 6 wolnych miejsc.

ZAPRASZAMY

Rekrutacja odbędzie się w formie papierowej za pomocą formularzy, które należy złożyć w sekretariacie szkoły.

oswiadczenie 1 msce zamieszkania word pdf

oswiadczenie 2 msce poza elblagiem word pdf

oswiadczenie 3 rodzeństwo kandydata word pdf

oswiadczenie 4 wielodzietność word pdf

oswiadczenie 5 miejsce pracy word pdf

oswiadczenie 6 rodzina word pdf

podanie rekrutacja z oddz przedszkolnego word pdf

Wniosek-do-klasy-I-szkoly-podstawowej2022 word pdf

Zgloszenie_do_klasy_I_szkoly_podstawowej_popr word pdf