Nasza szkoła została laureatem konkursu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”.  Ekopracownia została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 50,000 zł.

Dzięki temu trwają już prace nad stworzeniem przyjaznego, nowoczesnego i sprzyjającego nauce wnętrza. Pracownia, którą tworzymy będzie miała charakter laboratoryjno-ekologiczny. Uczniowie pracować w niej będą metodą projektów, badań i doświadczeń, co uatrakcyjni zajęcia dydaktyczne oraz zaktywizuje młodzież do podejmowania działań proekologicznych. Jesteśmy przekonani, że nasza „Zielona stacja” przyczyni się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej i postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska.