Rekrutacja do klas pierwszych 2022/ 2023

Zapraszamy również dzieci spoza obwodu szkoły !!!

Dokumenty rekrutacyjne można składać bezpośrednio w sekretariacie szkoły w godzinach pracy 7.30-15.30 od 2 marca najpóźniej do 17 marca br. do godziny 15.00.

W przypadku wątpliwości lub problemów z dostarczeniem dokumentów, proszę kontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły: 55-625-86-21

Zapraszamy.

DYREKTOR SZKOŁY

Rekrutacja do klas pierwszych  na rok szkolny 2022/2023 będzie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego www.eped.pl

Rekrutacja do klas pierwszych 2022/2023
Terminy rekrutacji do klas pierwszych
Zasady rekrutacji do klas pierwszych
Formularze wraz z załącznikami do złożenia w sekretariacie szkoły:

oswiadczenie 1 msce zamieszkania word pdf

oswiadczenie 2 msce poza elblagiem word pdf

oswiadczenie 3 rodzeństwo kandydata word pdf

oswiadczenie 4 wielodzietność word pdf

oswiadczenie 5 miejsce pracy word pdf

oswiadczenie 6 rodzina word pdf

podanie rekrutacja z oddz przedszkolnego word pdf

Wniosek-do-klasy-I-szkoly-podstawowej2022 word pdf

Zgloszenie_do_klasy_I_szkoly_podstawowej_popr word pdf

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 2022/2023


Zapraszamy również dzieci spoza obwodu szkoły !!!


Dokumenty rekrutacyjne można składać bezpośrednio w sekretariacie szkoły w godzinach pracy od 4 marca 2022r. najpóźniej do 17 marca br. do godziny 15.00.
W przypadku wątpliwości lub problemów z dostarczeniem dokumentów, proszę kontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły: 55-625-86-21
Zapraszamy.
DYREKTOR SZKOŁY

Formularze wraz z załącznikami do złożenia w sekretariacie szkoły:

Rekrutacja do  oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 będzie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego www.eped.pl

Terminy rekrutacji do oddziału przedszkolnego
Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego
Rekrutacja krok po kroku do oddziału przedszkolnego