Rekrutacja do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego 2024/2025

Zapraszamy również dzieci spoza obwodu szkoły !!!

Dokumenty rekrutacyjne można składać bezpośrednio w sekretariacie szkoły w godzinach pracy 7.30-15.30 od 27 lutego najpóźniej do 14 marca br. do godziny 15.00.

W przypadku wątpliwości lub problemów z dostarczeniem dokumentów, proszę kontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły: 55-625-86-21

Zapraszamy.

DYREKTOR SZKOŁY

Rekrutacja do klas pierwszych  na rok szkolny 2024/2025 będzie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego www.eped.pl 

Rekrutacja do klas pierwszych 2024/2025

Zasady rekrutacji do szkoły podstawowej oraz terminy pdf

Wniosek do klasy I szkoły podstawowej pdf

Zgłoszenie do klasy I szkoły podstawowej pdf

Formularze wraz z załącznikami do złożenia w sekretariacie szkoły:

oświadczenie 1 o miejscu zamieszkania pdf

oświadczenie 2 kandydat jest mieszkańcem miejscowości spoza Miasta Elbląg pdf

oświadczenie 3 rodzeństwo kandydata, w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza lub będzie uczęszczało do szkoły. pdf

oświadczenie 4 wielodzietność rodziny kandydata pdf

oświadczenie 5 miejsce pracy jednego z rodziców/ prawnych opiekunów kandydata znajduje się w obwodzie szkoły pdf

oświadczenie 6 kandydat, którego krewni lub osoby pomagające w sprawowaniu opieki mieszkają w obwodzie szkoły pdf

oświadczenie 7 podanie rekrutacyjne z oddziału przedszkolnego pdf

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025 

Zapraszamy również dzieci spoza obwodu szkoły !!!


Dokumenty rekrutacyjne można składać bezpośrednio w sekretariacie szkoły w godzinach pracy od 27 lutego najpóźniej do 14 marca br. do godziny 15.00.
W przypadku wątpliwości lub problemów z dostarczeniem dokumentów, proszę kontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły: 55-625-86-21
Zapraszamy.
DYREKTOR SZKOŁY

Formularze wraz z załącznikami do złożenia w sekretariacie szkoły:

Rekrutacja do klas pierwszych  na rok szkolny 2024/2025 będzie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego www.eped.pl 

Terminy rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Rekrutacja krok po kroku do oddziału przedszkolnego_pliki do pobrania