Definicja szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie jest placówką, która wykracza z działalnością na rzecz zdrowia poza swoje mury, dostrzega potrzeby zdrowotne i podejmuje się ich rozwiązania w środowisku, w którym jest usytuowana. Jest otwarta na potrzeby zdrowotne ludzi z tego środowiska. Przystępując do sieci wrocławskiej planujemy zintensyfikować działania w ramach edukacji zdrowotnej poprzez wymianę doświadczeń szkolnych koordynatorów, udział w szkoleniach, poszerzenie oferty programów profilaktycznych oraz edukacyjnych inicjowanych przez Wydział Zdrowia dla szkół podstawowych.

Cel ogólny programu:

Podnoszenie świadomości dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w obszarze zdrowego stylu życia poprzez podejmowanie przez szkołę szeregu różnorodnych działań w tym zakresie i promowanie w środowisku rodziny potrzeby dbałości o zdrowie.

Cele szczegółowe programu:

- wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania i higieny,
- wyrabianie wśród uczniów prawidłowych nawyków żywieniowych,
- zachęcanie uczniów i rodziców do udziału w aktywnych formach wypoczynku i spędzania czasu wolnego,
- propagowanie wśród uczniów zachowań bezpiecznych w szkole i poza szkołą,
- informowanie rodziców na temat zagrożeń cywilizacyjnych i multimedialnych,
- aktywizowanie uczniów, rodziców i przedstawicieli społeczności lokalnej do szeroko rozumianych działań promujących zdrowie,
- eliminacja przyczyn wypadków uczniów.

Szkołę promującą zdrowie tworzą lub współuczestniczą w jej tworzeniu:
uczniowie;
nauczyciele;
rodzice;
inni pracownicy szkoły;
inne osoby ze społeczności lokalnej.

Nasza szkoła w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęła starania o przyznanie jej certyfikatu Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”.

NASZE DZIAŁANIA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:
- II Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole i nasza akcja: "Weź ze sobą dobre słowo"
- Akcja "Dobre słowa, które wzmacniają i pozytywnie budują"
- "Uśmiech od rana dla całego świata"
- Akcja "Odblaskowe Pierwszaki" we współpracy z KMP

NASZE DZIAŁANIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:
- Tańce integracyjne "Ruch i muzyka". Zobacz film...
- Gimnastyka mózgu pod hasłem "Nakarmić mózg" Zobacz zdjęcia...
- Akcja pod hasłem "Bezpieczna przerwa" Zobacz zdjęcia...
- Zajęcia kulinarne pod hasłem: Od ziarenka do bochenka i od śmietanki do masełka. Wyrabianie i pieczenie chleba. Zobacz zdjęcia...
- Zdrowo i pięknie nad Bałtykiem Zobacz zdjęcia...
- "Ruch, to zdrowie" - tydzień aktywności fizycznej. Zobacz zdjęcia...
- Akcja od hasłem "Mój posiłek daje moc"- posiłki przygotowane przez pracowników szkoły i uczniów Zobacz zdjęcia...
- Szkolna akcja "Tydzień Lekkiego Tornistra" Zobacz zdjęcia...
- Dzień Marchewki w naszej szkole:)Zobacz zdjęcia...
- Światowy Dzień Wody... Zobacz zdjęcia...
- Realizacja projektu "Mali ratownicy"...Zobacz zdjęcia...
- Żyjmy zdrowo Dzień jabłka jedno jabłko dziennie trzyma z dala lekarstwa ode mnie...Zobacz zdjęcia...
- Zajęcia tenisa stołowego...Zobacz zdjęcia...
- Wycieczka do Zastawna Zdrowo i sportowo...Zobacz zdjęcia...
- Witaminki ukryte w jesiennych owocach...Zobacz zdjęcia...
- Spotkanie z p.pielęgniarką Przestrzeganie zasad DDM...Zobacz zdjęcia...
- Międzyklasowy turniej sportowy jestem szybki jak błyskawica...Zobacz zdjęcia...
- Kasztankowa ścieżka zdrowia- przygotowanie ścieżki sensorycznej...Zobacz zdjęcia...
- Jak dbać o zdrowie realizacja projektu o zdrowiu...Zobacz zdjęcia...
- Higieniczne przyrządzanie i spożywanie śniadań - robimy kanapki...Zobacz zdjęcia...
- Dzień pustej klasy - lekcje na świeżym powietrzu...Zobacz zdjęcia...
- Dziecko ćwiczy z rodzicem...Zobacz zdjęcia...
- Biegane dyktando...Zobacz zdjęcia...
- Akcja Tydzień aktywności fizycznej w szkole...Zobacz zdjęcia...
- Raj jogurtowy...Zobacz zdjęcia...
- Dzień owoców...Zobacz zdjęcia...
- Zajęcia squasha w klasie 3b...Zobacz zdjęcia...
- Raj sałatkowy...Zobacz zdjęcia...
- Zdrowy styl życia...zobacz zdjęcia...
- Jesienna spiżarnia...Zobacz zdjęcia...