Zapraszamy do zapoznania się z poniższą prezentacją, zawierającą informacje nt. egzaminu ósmoklasisty

Harmonogram egzaminów 2023

Egzamin ósmoklasistów- informacje dla rodziców i uczniów

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o przyborach
Egzamin ósmoklasisty

I LO

II LO

III LO

IV LO

ZSM

ZST ZSG

Liceum Plastyczne

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

FILM O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 1.)

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 2.)

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego