W naszym mieście ZSiPS jest jedyną szkołą, która kształci uczniów w klasach integracyjnych na poziomie ponadpodstawowym. Szkoła posiada tylko 10 miejsc dla dzieci z orzeczeniem. W nowym roku szkolnym planowane jest otwarcie dwóch oddziałów integracyjnych. Rekrutacja w EPED startuje od 16.05 - 21.06. 2022.

Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje, że w okresie wakacji będą organizowane półkolonie w następujących szkołach:

W konkursie Kangur Matematyczny 2022 wzięło udział 99 uczniów naszej szkoły. Oto najlepsze wyniki:

Informujemy, że w dniach 06.05.2022 r. (od godz. 8:00) - 11.05.2022 r. (do godz. 15:00) odbędzie się uzupełniające postępowanie rekrutacyjne do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szk. 2022/2023.

W naszej szkole jest 6 wolnych miejsc.

ZAPRASZAMY

Rekrutacja odbędzie się w formie papierowej za pomocą formularzy, które należy złożyć w sekretariacie szkoły.

oswiadczenie 1 msce zamieszkania word pdf

oswiadczenie 2 msce poza elblagiem word pdf

oswiadczenie 3 rodzeństwo kandydata word pdf

oswiadczenie 4 wielodzietność word pdf

oswiadczenie 5 miejsce pracy word pdf

oswiadczenie 6 rodzina word pdf

podanie rekrutacja z oddz przedszkolnego word pdf

Wniosek-do-klasy-I-szkoly-podstawowej2022 word pdf

Zgloszenie_do_klasy_I_szkoly_podstawowej_popr word pdf

Z przyjemnością informujemy, że międzyszkolny konkurs piosenki wiosennej online Wiosna, ach to ty! został rozstrzygnięty. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich umiejętności wokalnych. Ocenie podlegał dobór repertuaru, warunki głosowe wykonawców, dykcja, intonacja oraz ogólny wyraz artystyczny.

Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs międzyklasowy na najdłuższą flagę.

Dnia 25 kwietnia w naszej szkole odbyło się wręczenie nagród laureatom  międzyszkolnego konkursu literacko - plastycznego

ELBLĄG - MOJE MIASTO

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.


W czwartek 28.04.2022r. w naszej szkole odbyło się podsumowanie rejonowych konkursów Liga Młodych Matematyków (XVIII edycja) i Liga Młodych Humanistów (VIII edycja).

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

28.04.2022 - CZWARTEK