KOCHANA  ANIU, NA ZAWSZE W NASZYCH SERCACH 

Żegnamy Ciebie Aniu, płaczemy...

..śmierć tak punktualna, że zawsze nie w porę...

ks.J. Twardowski

Z niedowierzaniem, z ogromnym żalem, żegnamy Naszą Przyjaciółkę, Koleżankę, śp. Annę Przewodowską. W imieniu całej społeczności szkolnej składamy Najbliższym i Rodzinie Naszej Koleżanki Ani wyrazy głębokiego współczucia.