Zadnie nr 5 - Nietypowy pędzel! Kolejne zadanie z projektu edukacyjnego pt. Zabawa sztuką w klasie 5A wykonany.

Uczniowie tworzyli obraz w wybranej przez siebie kompozycji - statycznej lub dynamicznej za pomocą wybranego przez siebie nietypowego pędzla :)