Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje, że w okresie wakacji będą organizowane półkolonie w następujących szkołach:

I TURNUS      27 CZERWCA  - 8 LIPIEC

Szkoła Podstawowa nr 12 w E-gu – ul. Zajchowskiego 12

Szkoła Podstawowa nr 14 w E-gu – ul. Mielczarskiego 45

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2  w E-gu – ul. Polna 8

 

II TURNUS      11 LIPIEC  - 22 LIPIEC

Szkoła Podstawowa nr 11 w E-gu – ul. Korczaka 34

Szkoła Podstawowa nr 21 w E-gu – ul. Godlewskiego 1

 

III TURNUS      25 LIPIEC  - 05 SIERPIRŃ

Szkoła Podstawowa nr 15 w E-gu – ul. Modlińska 39

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w E-gu – ul. Agrykola 6 

 

IV TURNUS      08 SIERPIEŃ  - 19 SIERPIEŃ

Szkoła Podstawowa nr 4 w E-gu – ul. Mickiewicza 41

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w E-gu – ul. Agrykola 6 

 

Karty będą wydawane w dniu 30 maja 2022r. od godziny 8.00.

Odpłatność za jeden turnus wynosi 300,00 zł od osoby (100 zł wyżywienie, 200 zł organizacja zajęć}.

Rodziny posiadające „Kartę Dużej Rodziny” wnoszą opłatę za jeden turnus 220,00 zł (100 zł wyżywienie, 110 zł organizacja zajęć}.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2  w E-gu będzie organizatorem półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych (również z niepełnosprawnościami sprzężonymi i poruszających się na wózku).

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem tą forma wypoczynku zobowiązuje się opiekunów do zapisu dziecka tylko do jednej placówki.