Menu
Strona Główna
Godziny pracy szkoły
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Egzamin ósmoklasisty
Jubileusz 60-lecia szkoły
Zielone Zacisze
Erasmus+
Szkoła Przyjazna Środowisku
Szkoła Promująca Zdrowie
Eksperyment edukacją przyszłości
Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej
Doradztwo zawodowe
Rok dla niepodległej
Szkoła Wierna Dziedzictwu
Aktywna tablica
Nasze metody pracy
Ekologia w naszej Szkole
Bezpieczna Szkoła
Przyjaciele Szkoły
Akademia wzorowej edukacji
Galeria zdjęć
Pedagog/Psycholog
Pielęgniarka
Świetlica szkolna
Archiwalna strona
Ważne

Certyfikaty
Międzynarodowy Certyfikat Zielona FlagaNasz BLOG


WFOSiGWMistrzowie Kodowania
Książka naszych marzeń
Szkoła Przyjazna ŚrodowiskuŚniadanie Daje MocCertyfikat Bezpieczna Szkoła

Katalog Gwiazdor

Szkoła Przyjazna Środowisku

SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

PROJEKT EDUKACYJNY „ZDROWO, SPORTOWO, KOLOROWO” W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


Tytuł projektuZDROWO, SPORTOWO, KOLOROWO”


Cele projektu

 • rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku do przyrody;

 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych;

 • kształtowanie kultury i świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców;

 • propagowanie działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska;

 • promowanie i nauka selektywnego zbierania surowców wtórnych;

 • edukacja uczniów na temat zasad zdrowego trybu życia, roli aktywności fizycznej oraz właściwego doboru produktów żywnościowych;
Założenia projektu

Osiągnięcia ucznia:


 • przestrzega zasad prawidłowego żywienia w kontekście kształtowania właściwych nawyków żywieniowych;

 • przeciwdziała marnowaniu żywności;

 • podejmuje działania w kierunku ochrony środowiska;

 • ma świadomość potrzeby segregowania i ograniczania śmieci (wyrobienie nawyku zbierania nakrętek i baterii);

 • ma świadomość potrzeby aktywności fizycznej i umie aktywnie wypoczywać na świeżym powietrzu;


 • Podjęte działania w ramach realizacji projektu.:


Działania zaplanowane w projekcie edukacyjnym dotyczyły takich obszarów jak: przyroda, ekologia, aktywność fizyczna i promocja zdrowia. Wszystkie działania realizowane były w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i wychowawczych w okresie pracy zdalnej (online) i stacjonarnej a także w toku pracy opiekuńczo-wychowawczej realizowanej w świetlicy szkolnej. W okresie zamknięcia szkół, świetlica pracowała w trybie stacjonarnym realizując wszystkie zaplanowane zadania.UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKICH PROGRAMACH I PROJEKTACH EDUKACYJNYCH

 1. PROPAGOWANIE PRAWIDŁOWYCH NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH • AKADEMIA UWIELBIAM - udział uczniów klas VI-VIII w realizacji projektu edukacyjnego, którego celem było kształtowanie wśród młodych ludzi prawidłowych nawyków żywieniowych, przekazanie treści związanych z wartościowym stylem życia, zbilansowaną dietą, komponowaniem i przygotowywaniem zróżnicowanych posiłków oraz niemarnowaniem żywności. Na podstawie kompletu materiałów edukacyjnych stworzonych przez zespół ekspertów (metodyków, dietetyków) zostały przeprowadzone lekcje według scenariuszy poświęconych prawidłowemu stylowi życia i właściwego odżywiania w dopasowanej i atrakcyjnej dla uczniów formie. Efektem naszych działań było uzyskanie certyfikatu. • X EDYCJA WINIARY. GOTUJ SIĘ NA ZMIANY – udział uczniów klas IV-VIII w realizacji różnorodnych form (filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne) programu edukacyjnego Winiary. Nadrzędnym celem programu było kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych oraz odpowiedzialnego stylu życia w duchu zero waste od najmłodszych lat. Poprzez udział w programie pokazaliśmy uczniom, iż racjonalne podejście do odżywiania może być zabawą.


 • WARZYWA I OWOCE W SZKOLE – udział uczniów klas I-V w programie, który jest realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa promujący wśród dzieci zdrową dietę, bogatą w owoce i warzywa.


 • MLEKO W SZKOLE – udział uczniów klas I-V w programie, który jest realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa promujący wśród dzieci produkty mleczne oraz zdrową dietę.


 • MAMY KOTA NA PUNKCIE MLEKA – udział uczniów klas I-III w programie, który finansowany jest z Funduszu Promocji Mleka promujący kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród uczniów.


 • TRZYMAJ FORMĘ! – udział uczniów klas IV-VIII i realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj formę!” posłużyła nam promocji aktywności fizycznej, prawidłowego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży ze szczegółowym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Program współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców.


 • SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE – celem programu edukacyjnego Szkoły Promującej Zdrowie jest stworzenie właściwego środowiska fizycznego sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu wszystkich uczniów i pracowników szkoły. W ramach udziału naszej szkoły w wyżej wymienionym programie uczniowie wzięli udział między innymi w następujących działaniach:


 • WALENTYNKA FIT – uczniowie klas trzecich stworzyli walentynkowe zdrowe potrawy z owoców pod nazwą WALENTYNKA FIT.

 • XII AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA – uczniowie klas pierwszych brali udział w zajęciach o tematyce związanej z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie w ramach programu edukacyjnego AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA. Organizatorem wspomnianego programu był Puchatek pod patronatem Komendy Głównej Policji. Efektem naszych działań było uzyskanie certyfikatu oraz dyplomów uczestnictwa.

 • CZY WIESZ, ŻE MOŻESZ MÓWIĆ …? – uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w spotkaniu online „Bezpieczny uczeń – jak unikać zagrożeń” w ramach projektu edukacyjnego pn. „Czy wiesz, że możesz mówić nie zjawisku handlu ludźmi”. Głównym celem projektu było podniesienie wiedzy uczniów na temat występujących zagrożeń oraz sposobów ich unikania i przeciwdziałania im, wzmocnienie świadomości uczniów w zakresie odpowiedzialności prawnej dzieci i młodzieży oraz zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich. Organizatorem była Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Efektem naszych działań było uzyskanie certyfikatu.


 1. PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA


 • PLATFORMA ONLINE „EKOEKSPERYMENTARIUM” – na platformie online poświęconej edukacji ekologicznej pod patronatem Ministra Klimatu i Środowiska uczniowie klasy IVb wykonywali ekogrę, której zadaniem była nauka i rozwinięcie dobrych praktyk ekologicznych wśród dzieci i młodzieży, czyli jak świadomie robić zakupy, sprzątać czy oszczędzać wodę. Nagrodą w grze była przede wszystkim świadomość wprowadzania drobnych zmian, które zmieniają świat na lepszy. Efektem naszych działań było uzyskanie certyfikatu i dyplomów uczestnictwa. • PROGRAM EDUKACYJNY PGE ENERGA „KOT CIEPŁOSŁAW”- udział uczniów klas I-III w realizacji w wyżej wymienionego programu, którego celem było podnoszenie świadomości ekologicznej, poszerzając wiedzę na temat ciepła, sposobu jego wytwarzania oraz możliwości oszczędzania.


 • XIII EDYCJA PROGRAMU EDUKACYJNEGO „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY” – udział uczniów klas I-III w realizacji różnorodnych form programu edukacyjnego. Uczniowie uzyskali wiedzę z zakresu pielęgnacji roślin, zwierząt, czystości powietrza, segregacji śmieci, oszczędzania energii oraz wody. Ponadto uczniowie dowiedzieli się dlaczego warto jeść warzywa i owoce oraz jak aktywnie spędzać czas w zgodzie z naturą.


 • PROGRAM AUTORSKI „JA-UCZEŃ-NAUCZYCIEL” - 21 uczniów klasy trzeciej uczestniczyło w programie związanym z poznawaniem świata przyrody oraz propagowaniem działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska. Uczniowie samodzielnie przygotowywali w domach materiały dydaktyczne i prezentowali przed klasą przydzielony temat przyrodniczo-ekologiczny.


 • PROGRAM EDUKACYJNY BEZPIECZNIKI TAURONA – udział uczniów klas I-III w programie edukacyjnym dla uczniów szkół podstawowych, którego najważniejszym celem jest przekazanie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych. Program realizowany przez spółkę TAURON Dystrybucja S.A. od 2013 r.

UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKICH AKCJACH EKOLOGICZNYCH

 • SPRZĄTANIE ŚWIATA – cykliczna ogólnopolska akcja organizowana na terenie szkoły w ramach współpracy z Fundacją Nasza Ziemia, która przebiega w II etapach: I etap polega na przeprowadzeniu zajęć poświęconych ekologii wg pomysłu wychowawców, II etap to sprzątanie wyznaczonych ulic przez klasy I-VIII. Sprzątanie świata – Polska 2020 odbyło się pod hasłem: Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.


 • DZIEŃ ZIEMI 2021-EKOFESTON – uczniowie klas I-VIII wzięli udział w ogólnopolskim festiwalu ekologicznym online Ekofeston z okazji Dnia Ziemi. W tym dniu uczniowie zostali zapoznani z treściami poświęconymi gospodarowaniu odpadami i wodą oraz ochronie klimatu i powietrza. Festiwal online był połączeniem wiedzy z atrakcjami typu: konkursy, filmy, animacje, przedstawienie, czytanie na ekranie, warsztaty kreatywne, pogadanki i prelekcje oraz spotkania z pasjonatami i ekspertami. Partnerem organizacji festiwalu był Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu.


 • NAGRODY PREZYDENTA MIASTA ELBLĄGA – uczniowie z elbląskich placówek oświatowych w Dniu Ziemi nagradzani są z rąk pana Prezydenta Miasta Elbląga dyplomami i nagrodami za największe zaangażowanie w zakresie ochrony środowiska. W roku szkolnym 2020/2021 wyróżniona została nasza uczennica klasy Vb.


 • EKOSPARTAKIADA-ŚWIĘTO ZIEMNIAKA - cykliczny festyn ekologiczny „DBAMY I MAMY” w ramach współpracy z hipermarketem E. Leclerc w Elblągu, którego organizatorem są nauczyciele z naszej szkoły. W zabawach i zadaniach sportowo-ekologicznych wzięli udział uczniowie klas II-IV. Dzieci podczas spartakiady uczestniczyły w poznawaniu rośliny ziemniaka, bulwy, jego pochodzenia i zastosowania oraz odpowiadały na zagadki dotyczące tego warzywa. Nasza szkoła jako nagrodę specjalną otrzymała laptop z przeznaczeniem na cele edukacyjne od hipermarketu E. Leclerc w Elblągu.


 • LISTY DLA ZIEMI – udział uczniów klasy VIIIa w kampanii edukacyjnej, której celem było zaangażowanie dzieci, młodzieży a także ich najbliższych do działań ekologicznych w formie napisania listu na papierze listowym z makulatury. Listy dla Ziemi jako kampania edukacyjna to aktywna nauka, rozwój talentów i dobrych relacji z otoczeniem. Organizatorem była ARKA – fundacja ekologiczna.


 • TUSZ DO PAKI – na terenie naszej placówki zostały umieszczone pojemniki na zużyte tusze do drukarek atramentowych, do których uczniowie mogli wrzucać puste tusze zużyte w domu lub pracy rodziców. Celem tej akcji było wdrażanie dzieci do wyzwań związanych z ochroną środowiska z jednoczesnym kształtowaniem zachowań pro-społecznych i pro-pomocowych. Beneficjentem akcji było Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Organizator w imieniu dzieci przekazywał do TOZ co kwartał dużą ilość karmy dla bezdomnych zwierząt.


 • DZIEŃ PUSTEJ KLASY - udział uczniów klas I-VIII w V edycji międzynarodowego święta edukacji w naturze zorganizowanej przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. W ramach akcji uczniowie uczestniczyli poza murami szkoły w różnych aktywnościach związanych z ekologią.


 • ŚWIĘTO DRZEWA – cykliczny udział uczniów w obchodzeniu Święta Drzewa, którego celem jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. W ramach akcji nasi uczniowie wykonywali prace plastyczne różnorodnych drzew liściastych i iglastych.


UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKICH AKCJACH ŻYWIENIOWYCH


 • ŚNIADANIE DAJE MOC – udział uczniów klas I-III w akcji organizowaniu klasowego i zdrowego śniadania propagując w ten sposób zdrowe nawyki żywieniowe wśród dzieci. Organizator Partnerstwo dla Zdrowia.


 • SZKOLNA JADŁODZIELNIA – w naszej szkole umieszczono na korytarzu szkolnym witrynę chłodniczą, do której uczniowie mogli wkładać odpowiednio opisaną żywność aby przekazać ją innym uczniom, a także mogli ją sami pobierać. Akcja miała na celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Na czas pandemii COVID-19 jadłodzielnia czasowo zawiesiła swoją działalność.


PROPAGOWANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ


W ramach lekcji wychowania fizycznego uczniowie klas I-III oraz klas IV uczestniczyli w różnorodnych zajęciach aktywności fizycznej, dzięki której dzieci rozwijały równowagę, umiejętności nowych dyscyplin sportowych, refleks oraz motorykę swojego ciała. Zajęcia odbywały się na HSW w Elblągu oraz MOSiR w Elblągu (tor Kalbar, kryte lodowisko Helena, basen CRW Dolinka). Na czas pandemii zajęcia zostały zawieszone.


Udział uczniów naszej szkoły w następujących aktywnościach fizycznych:


 • NAUKA JAZDY NA ŁYŻWACH

 • NAUKA JAZDY NA ROLKACH

 • NAUKA I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PŁYWANIA ORAZ REALIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU „UMIEM PŁYWAĆ”

 • ZAJĘCIA TENISA STOŁOWEGO

 • ZAJĘCIA SQUASHA


Udział uczniów naszej szkoły w następujących szkolnych akcjach aktywności fizycznej:


 • AKCJA „W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH” - udział uczniów w rozgrywkach międzyklasowych–w zajęciach ruchowych prowadzonych podczas zajęć wychowania fizycznego

 • AKCJA „TYDZIEŃ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W SZKOLE” – udział uczniów z klas trzecich w akcji „Tydzień aktywności fizycznej w szkole”, której celem było krzewienie kultury fizycznej i aktywnego stylu życia. Podczas codziennych zajęć dzieci wykonywały różne aktywności fizyczne oraz poznawały sposoby na prowadzenie zdrowego stylu życia.

 • AKCJA „DZIECKO ĆWICZY Z RODZICEM – ZARAŻAMY AKTYWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ” – udział uczniów z rodzicami w akcji, której celem było krzewienie kultury fizycznej i aktywnego stylu życia. Dziecko wraz z rodzicem nagrywało krótki filmik, który następnie był prezentowany na szkolnym facebooku.

 • AKCJA „WARTO BYĆ SPORTOWCEM” – w ramach akcji uczniowie z klas II wykonywali plakaty oraz poznawali plan dnia sportowca

 • AKCJA „BEZPIECZNA PRZERWA” – w ramach akcji zostały przeprowadzone zajęcia pod nazwą „Tańce integracyjne – ruch i muzyka” dla uczniów klas I-III

 • AKCJA „PIĘKNIE I ZDROWO NAD BAŁTYKIEM” – coroczny udział uczniów klas I-VIII w wycieczce połączonej z pieszym marszem brzegiem morza ze Sztutowa do Stegny oraz morsowaniem dla chętnych uczniów. Główny cel imprezy to propagowanie zdrowego stylu życia, aktywne spędzenie czasu z rodzicami i uczniami innych klas oraz zachęcanie do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu bez względu na pogodę

 • AKCJA „AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA ONLINE” – podczas pracy zdalnej przeprowadzono zabawy i ćwiczenia fizyczne online z udziałem dzieci klas I-III i ich rodziców


UDZIAŁ UCZNIÓW W SZKOLNYCH WYCIECZKACH EDUKACYJNYCH

 • ZIMOWY BIEG PO ZDROWIE – udział uczniów klas I-III w kuligach i zabawach ruchowych na śniegu w miejscowościach Narusa i Zastawno

 • ZIOŁOWY DZBANEK” W SĄPACH - udział uczniów z klas III w wycieczce do zagrody edukacyjnej na warsztaty mydlarskie oraz ognisko. Celem wycieczki było aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu oraz poznanie zalet ziół oraz ich wpływu na zdrowie człowieka.

 • WIRTUALNA WYCIECZKA DO LASU – uczniowie z klas II uczestniczyli w wirtualnym spacerze po lesie poznając piękno przyrody

UDZIAŁ UCZNIÓW W KONKURSACH

 • EKOLOGIA

 • cykliczny międzyklasowy i indywidualny konkurs na największą zbiórkę surowców wtórnych: nakrętek i baterii w ramach elbląskiego konkursu Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu dla placówek edukacyjnych; zebrane surowce wtórne przekazywane są do Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu;

 • cykliczny udział uczniów w konkursach organizowanych przez Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu w ramach elbląskiego konkursu dla placówek edukacyjnych.

 • regionalny konkurs plastyczny „Zawsze gotowi, zawsze blisko – również by chronić środowisko”. Celem konkursu było kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko wśród dzieci i młodzieży. Na konkurs wpłynęło aż 400 prac z Warmii i Mazur. Wyróżnienie w konkursie zdobył uczeń klasy II d.

 • udział uczniów klas I-III w szkolnym konkursie plastycznym „Pięknie i zdrowo nad Bałtykiem”. Zadaniem uczniów było namalowanie czystych plaż, bez zbędnych śmieci i zanieczyszczeń. Organizatorem byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z naszej szkoły.

 • cykliczny udział uczniów w miejskim konkursie ekologicznym, którego celem było zachęcenie do rozszerzania swojej wiedzy ekologicznej. Organizatorem był Urząd Miasta w Elblągu:

*Elbląskie Zielone Pytanie Junior – dla uczniów klas I-III praca plastyczna;

*Elbląskie Zielone Zadanie – dla uczniów klas VII-VIII fotografia i jej historia o tematyce ekologicznej; • ŻYWNOŚĆ

 • udział uczniów świetlicy szkolnej w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Bank Ochrony Środowiska „Zdrowo jem więcej wiem”. Tematyka poruszana podczas zajęć to : Pijmy wodę na zdrowie, Reklama wody, Turniej sportowy, Łamigłówki o warzywach i owocach, Warzywa i owoce na co dzień i od święta.

 • udział uczniów w szkolnym konkursie o tytuł Masterchef, którego organizatorem była świetlica szkolna; w klasach I-III tytuł Masterchefa zdobył uczeń z klasy II d za propozycję kurczaka w dyniowym sosie z ryżem, w klasach IV-VIII tytuł Masterchefa zdobyła uczennica z klasy VIIb za propozycję lasagne ze szpinakiem i pomidorami.

 • udział uczniów w ogólnopolskim konkursie plastycznym zorganizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa „Zdrowe, smaczne, kolorowe, kupuję produkty krajowe”. • PRZYRODA

 • udział uczniów klas trzecich w klasowym konkursie na najładniejsze zdjęcie „Oznaki wiosny”.

 • udział uczniów w szkolnym konkursie fotograficznym „Elbląg w 4 porach roku – edycja zima”. Celem konkursu było ukazanie najpiękniejszych walorów przyrodniczych miasta Elbląg zimą. Organizatorem była nauczycielka plastyki z naszej szkoły.

 • Udział uczniów świetlicy szkolnej w międzyświetlicowym konkursie plastycznym „Dbajmy o pszczoły”. Wszyscy uczestnicy konkursu zdobyli wyróżnienia. Organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu. • ZDROWIE

 • udział uczniów w międzyszkolnym konkursie literackim „Moje życie w pandemii, czyli jak odnaleźć się w otaczającej rzeczywistości”. Uczniowie z elbląskich szkół podstawowych mieli za zadanie napisać wypracowanie w formie rozprawki lub opowiadania. Organizatorem konkursu byli nauczyciele języka polskiego naszej szkoły. Wyróżnienia zdobyły dwie uczennice naszej szkoły z klasy VIIIa.

 • udział uczniów klas I-III w przedszkolnym konkursie plastycznym „Jak dbam o zdrowie?”. Organizatorem byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z naszej szkoły. • SPORT

 • udział uczniów świetlicy szkolnej w międzyświetlicowym konkursie „Droga do medalu – moja ulubiona dyscyplina sportowa – zdobycie II miejsca i wyróżnień dla uczestników. Organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu.

UDZIAŁ UCZNIÓW W ZAJĘCIACH ŚWIETLICY SZKOLNEJ


 • EKOLOGIA

 • udział uczniów w zajęciach „Woda jako źródło życia–rola wody w przyrodzie, sposoby jej oszczędzania”

 • udział uczniów w zajęciach na temat podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska w najbliższym otoczeniu, recyklingu, ekologii oraz segregacji śmieci – przygotowywanie plakatów i ulotek o tematyce ekologicznej.

 • udział uczniów w świetlicowych obchodach Dnia Ziemi – uczniowie obejrzeli tematyczną prezentację, film edukacyjny oraz wykonali pracę plastyczną.


 • ŻYWNOŚĆ

 • POKONUJEMY BARIERY UCZĄC SIĘ I BAWIĄC – cykliczny udział uczniów w autorskim projekcie świetlicy szkolnej, który jest finansowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg. Tegoroczny projekt kładł nacisk na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, umiejętność dokonywania właściwych wyborów i wiedzy z zakresu zdrowia.

 • rok 2020/2021 stał się rokiem przełomowym dla działalności szkolnej stołówki - wprowadziliśmy otwarty bufet sałatkowy, serwowaliśmy zdrowe desery, owoce i warzywa na tacach. Każde dziecko miało możliwość wypróbowania różnorodnych surówek i sałatek, spróbowania różnych rodzajów owoców i warzyw. Wzbudziliśmy w naszych uczniach ciekawość poznawczą i chęć próbowania nowych, często im nieznanych zdrowych produktów. Nasza działalność została zauważona w lokalnych mediach które stworzyły reportaż na podstawie naszych „stołówkowych rewolucji”. Link - https://tiny.pl/9h2ld

 • cykliczne zajęcia kulinarne z zakresu zdrowego odżywiania - uczniowie byli wdrażani do samodzielnego przygotowywania prostych potraw. Przeprowadzono takie zajęcia jak: jesienne kiszonki, śniadanie daje moc, kanapki koktajlowe, herbatki zimowe, zdrowe gofry, soki warzywno-owocowe, twarożki kanapkowe, zdrowe desery z ziarnami.

 • udział uczniów w zajęciach „Jesienna spiżarnia”. Uczniowie zapoznali się z niektórymi warzywami i owocami, dzięki którym możemy wzmacniać odporność naszego organizmu. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się że warzywa i owce można przygotować na wiele sposobów, a dania z nich wykonane są zawsze kolorowe, apetyczne, a przede wszystkim bardzo zdrowe. Można je spożywać na surowo, dusić, piec, zapiekać, faszerować czy gotować. Uczniowie dowiedzieli się dlaczego warto wprowadzić warzywa i owoce do swoich posiłków, nie martwiąc się przy tym o ich kaloryczność. Poznały również receptury przetwarzania warzyw i owoców.

 • w ramach autorskiego projektu „Pokonujemy Bariery Ucząc się i Bawiąc” w świetlicy szkolnej przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowego odżywiania – piramida zdrowego żywienia uczniów w wieku szkolnym, prezentacja multimedialna dotycząca zdrowej żywności oraz ćwiczenia i zajęcia warsztatowe.

 • udział uczniów w zajęciach „Czytam etykiety – wiem co jem” – prezentacja multimedialna i zajęcia praktyczne. • PRZYRODA

 • udział uczniów w zajęciach "Las i jego mieszkańcy"- prezentacja multimedialna. Nauczyciele świetlicy wspólnie z uczniami przeprowadzili rozmowę o jesiennym lesie – utrwalono nazwy drzew i zwierząt zamieszkujących lasy w Polsce oraz wykonano pracę plastyczną pod tytułem "Jeż".

 • udział uczniów w zajęciach „Zimowe ptaki” – omówiono i przedstawiono ptaki zimujące w naszym kraju oraz sposoby pomagania im w przetrwaniu zimy.

 • udział uczniów w zajęciach praktycznych „Zimowa stołówka dla ptaków” – uczniowie przygotowywali i wsypywali do karmników ziarno.

 • udział uczniów w rozmowie z nauczycielami świetlicy na temat potrzeby dokarmiania zwierząt podczas zimy. Uczniowie wykonali kule pokarmowe dla ptaków, które zostały zawieszone w przyszkolnym ogrodzie „Zielone Zacisze”. Nauczyciele świetlicy szkolnej przeprowadzili z uczniami pogadankę o ptakach, które zimą mają problem ze zdobyciem pokarmu. Uczniowie pozyskali wiedzę, co ptaki mogą i czego nie powinny dostawać od człowieka. Uczniowie udali się na krótką wycieczkę w okolice szkoły, by zaobserwować i porozmawiać na temat zmian, które dokonują się w świecie roślin i zwierząt;

 • udział uczniów w zajęciach przyrodniczych „Skąd bierze się śnieg”?

 • udział uczniów w zajęciach na temat wiosennych kwiatów – omówiono kwiaty występujące w naszym regionie oraz gatunki chronione.

 • udział uczniów w zajęciach z zakresu siania rzeżuchy. Po jej wyrośnięciu zorganizowano zajęcia degustacyjne połączone z pogadanką na temat znaczenia witamin w życiu i rozwoju człowieka.

 • udział uczniów w zajęciach w przyszkolnym ogrodzie botanicznym Zielone Zacisze. Podczas zajęć uczniowie posiali między innymi maciejkę, pachnący groszek, cynię daliową, nemzję, nasturcję oraz chabra bławatka.

UDZIAŁ UCZNIÓW W ZAJĘCIACH Z WYCHOWAWCĄ


 • ZAGADNIENIA EKOLOGICZNE


 • GRA ONLINE „UMIEŚĆ W KOSZU” – udział uczniów klas I-VIII w grze online pt. Umieść w koszu służącej edukacji w zakresie segregowania odpadów (wykonawcą interaktywnej zabawy była Organizacja Odzysku Opakowań REKOPOL SA z Warszawy)

 • MATERIAŁY DYDAKTYCZNE „PRZYJACIELE KLIMATU” – do przygotowania swoich zajęć online nauczyciele korzystali z merytorycznych i graficznych materiałów dydaktycznych z zakresu klimatu pn. „Przyjaciele klimatu”, które zostały opracowane przez Dział Edukacji Ekologicznej firmy Abrys Sp.zo.o. z Poznania dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 • BEZPIECZNIK TAURONA- w ramach programu edukacyjnego nauczyciele klas I-III realizowali zajęcia na temat zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych. Uczniowie zdobywali wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z prądu i urządzeń elektrycznych oraz zasad bezpiecznego zachowania w pobliżu urządzeń energetycznych.


 • ZAGADNIENIA PRAWIDŁOWEGO SPOSOBU ODŻYWIANIA SIĘ DZIECI


 • ZAJĘCIA WARSZTATOWE „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM”- udział uczniów klas II w zajęciach warsztatowych dotyczących poznawania wartości odżywczych pokarmów oraz zalet płynących ze zdrowego odżywiania

 • AKCJA ONLINE „DZIELĘ SIĘ SWOIM PIERNICZKIEM”- uczniowie klas I-II wzięli udział w kulinarnych warsztatach online – desery świąteczne

 • QUIZ „ZDROWO JEM-WSZYSTKO WIEM” – w klasach drugich przygotowano i przeprowadzono quiz na temat zdrowego odżywiania

 • DZIEŃ OWOCÓW - w klasie II d obchodzono Dzień Owoców. Uczniowie rozmawiali o wartościach zdrowych produktów żywnościowych, wykonali jadłospis, którego jednym ze składników były owoce. Bohaterem w tym dniu było jabłko, które dzieci uwieczniły w pracach plastycznych, w zadaniach matematycznych i w innych aktywnych formach pracy.

 • AKCJA STRAJK ŻYWNOŚCI – w ramach akcji uczniowie klas I-III wzięli udział na terenie naszej szkoły w przemarszu zachęcającym do zmiany nawyków i zaprzestania marnowania jedzenia organizowanej przez Bank Żywności w Elblągu oraz uczestniczyli w pogadance na temat niemarnowania żywności

 • PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA – uczniowie klas I-III przygotowali prezentację multimedialną opracowanej piramidy zdrowego żywienia

 • IMPROWIZACJA RUCHOWA ONLINE WIERSZA „NA STRAGANIE”- uczniowie klas I-III przygotowali improwizację i przedstawienie online dla szkoły polonijnej w Umbrii

 • ŚWIĘTO DYNI – uczniowie klas I-III wraz z Samorządem Uczniowskim przeprowadzili akcję dotyczącą wartości odżywczych dyni, uczniowie dzielili się przepisami na przetwory z użyciem dyni

 • REALIZACJA MINIPROJEKTU „WARZYWA”- w ramach Witaminowego Dnia uczniowie klas I-III przynosili do szkoły wybrany owoc lub warzywo, który przez ucznia był ważony, mierzony, opisywany i smakowany.

 • AKCJA „JEMY OWOCE I WARZYWA-WITAMINY DLA WSZYSTKICH” – w ramach akcji uczniowie klas I-III wykonali przekąski warzywno-owocowe

 • ZAJĘCIA WARSZTATOWE „POZNAJEMY WARZYWA I OWOCE” – uczniowie klas I-III uczestniczyli w zajęciach warsztatowych na temat wartości odżywczej spożywanych pokarmów oraz zależności pomiędzy zdrowiem a sposobem odżywiania

 • AKCJA PROMUJĄCA ZDROWIE „DZIEŃ JABŁKA” - w klasach I-III odbyła się akcja promująca zdrowie pod hasłem „Żyjmy zdrowo - jedno jabłko dziennie trzyma z dala lekarstwa ode mnie”. Były to zajęcia warsztatowe: doświadczenia, konkurencje matematyczne i sportowe z wykorzystaniem jabłek.

 • AKCJA „ZDROWE, WSPÓLNE ŚNIADANIE” - uczniowie klas I-III wspólnie z wychowawcą przygotowali i zjedli wspólne śniadanie

 • AKCJA „DZIEŃ OWOCÓW-JOGURTOWY RAJ” – w ramach akcji uczniowie klas I-III wykonali plakaty z ulubionymi owocami oraz witaminkami ukrytymi w jesiennych owocach


 • ZAGADNIENIA ZDROWOTNE


 • AKCJA BEZPIECZNA PRZERWA – „MY SIĘ BAKTERII NIE BOIMY” – w ramach akcji uczniowie klas I-III wzięli udział w pokazie mycia i dezynfekcji rąk oraz zapoznali się z instrukcją nakładania i zdejmowania maski

 • SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĄ SZKOLNĄ – w klasach I-III odbyły się pogadanki o żywieniu, zapobieganiu chorobom i higienie osobistej - projekcja filmów: "Żywność, a zdrowie" oraz "Jak dbać o higienę osobistą"


 • ZAGADNIENIA PRZYRODNICZE


 • ŚWIĘTO WODY- w ramach zajęć uczniowie klas I-III obserwowali kroplę wody pod mikroskopem oraz poznały znaczenie wody

 • KASZTANOWA ŚCIEŻKA ZDROWIA – przygotowano i wykorzystano ścieżkę sensoryczną w klasach I-IIUzyskane efekty

 • zebrano surowce wtórne, które przekazano do ZUO w Elblągu;

 • podniesiono wiedzę i świadomość przyrodniczą oraz ekologiczną wśród uczniów i ich rodziców, pracowników szkoły poprzez działania proekologiczne i promujące zdrowy styl życia;

 • uzyskano certyfikat w ramach projektu edukacyjnego „Akademia Uwielbiam”;

 • uzyskano certyfikat w ramach XII programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”;

 • uzyskano certyfikat w ramach udziału w eko-grze Eksperymentarium;

 • uzyskano certyfikat w ramach projektu edukacyjnego „Czy wiesz, że możesz mówić …?”;

 • wykorzystano zdobytą przez uczniów wiedzę w praktyce np. umiejętność właściwego segregowania surowców wtórnych, dokarmiania ptaków;

 • podniesiono świadomość aktywności fizycznej wśród uczniów oraz konieczność dbania o zdrowy styl życia i niemarnowania żywności;

 • podniesiono wiedzę i umiejętności z zakresu zdrowego odżywiania wśród uczniów; nasi uczniowie potrafią dokonywać zdrowych wyborów żywieniowych i czytać etykiety produktów spożywczych ze zrozumieniem;

 • wdrożono uczniów do niemarnowania żywności poprzez stworzenie szkolnej jadłodzielni;

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
Dla Rodziców


Dziennik elektroniczny- logowanie

Kodeks Szkoły Przyjaznej Rodzicom
Oferta dla Rodziców
Pomoc dla dzieci i młodzieży
Jadłospis
Plan dzwonków
Jak korzystać z placu zabaw
Szkolny wykaz podręczników - klasa I- VIII
Gazetka szkolna
Nasza Szesnastka
Innowacje
Przyjazna matematyka
Ortograficzne wędrówki po Polsce i świecie
Poznaję świat od wczesnych lat z CLIL
Klasa sportowa Kalos Kagathos

Działam więc umiem

Zastosowanie Map Rozwiązywania Problemów w nauczaniu matematyki na II etapie kształcenia

Dokumenty szkolne
Prezentacja Szkoły
Statut szkoły
Program wychowawczo- profilaktyczny
Regulamin stołówki szkolnej.
Regulamin szafek szkolnych
Procedury obowiązujące w szkole.
Zasady postępowania
Misja i wizja Szkoły
Dokumentacja na wycieczki
Strony dla ucznia


CYBERPRZEMOC
Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Samorząd uczniowski
Prawa i obowiązki ucznia
Rzecznik Praw Ucznia
Osiągnięcia naszych ucznów.
Absolwenci szkoły
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII


Świetlica na FacebookuSzkoła na Facebooku

Projekty
Zdalna szkoła+

Zdalna szkoła

Szkoła Promująca zadrowei

Eksperyment edukacją przyszłości

Eksperyment w matematyce

Rok dla niepodległej

Szkoła Wierna Dziedzictwu

Projekty 4-6 Ogólnopolski Maraton Czytelniczy

Czytam sobie. Pierwsza klasa!

XII edycja programu Akademia Bezpiecznego Puchatka

Ze szkoła we Włoszech 6.0;

Gang słodziaków

Zdrowo jem, więcej wiem

Pokonujemy bariery ucząc się i bawiąc

Mamy kota na punkcie mleka

Przygody Kota Ciepłosława

Program dla szkół

BOhaterOn

Nauczyciel w szkole przyszłości


Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Nauczyciel XXI wieku
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
Zielona flaga
5 porcji warzyw, owoców lub sok
Mój wybór- moje życie
Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej