Menu
Strona Główna
Godziny pracy szkoły
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Egzamin ósmoklasisty
Jubileusz 60-lecia szkoły
Zielone Zacisze
Erasmus+
Szkoła Przyjazna Środowisku
Szkoła Promująca Zdrowie
Eksperyment edukacją przyszłości
Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej
Doradztwo zawodowe
Rok dla niepodległej
Szkoła Wierna Dziedzictwu
Aktywna tablica
Nasze metody pracy
Ekologia w naszej Szkole
Bezpieczna Szkoła
Przyjaciele Szkoły
Akademia wzorowej edukacji
Galeria zdjęć
Pedagog/Psycholog
Pielęgniarka
Świetlica szkolna
Archiwalna strona
Ważne

Certyfikaty
Międzynarodowy Certyfikat Zielona FlagaNasz BLOG


WFOSiGWMistrzowie Kodowania
Książka naszych marzeń
Szkoła Przyjazna ŚrodowiskuŚniadanie Daje MocCertyfikat Bezpieczna Szkoła

Katalog Gwiazdor

Szkoła Promująca Zdrowie
Definicja szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie jest placówką, która wykracza z działalnością na rzecz zdrowia poza swoje mury, dostrzega potrzeby zdrowotne i podejmuje się ich rozwiązania w środowisku, w którym jest usytuowana. Jest otwarta na potrzeby zdrowotne ludzi z tego środowiska. Przystępując do sieci wrocławskiej planujemy zintensyfikować działania w ramach edukacji zdrowotnej poprzez wymianę doświadczeń szkolnych koordynatorów, udział w szkoleniach, poszerzenie oferty programów profilaktycznych oraz edukacyjnych inicjowanych przez Wydział Zdrowia dla szkół podstawowych.

Cel ogólny programu:

Podnoszenie świadomości dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w obszarze zdrowego stylu życia poprzez podejmowanie przez szkołę szeregu różnorodnych działań w tym zakresie i promowanie w środowisku rodziny potrzeby dbałości o zdrowie.

Cele szczegółowe programu:

- wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania i higieny,
- wyrabianie wśród uczniów prawidłowych nawyków żywieniowych,
- zachęcanie uczniów i rodziców do udziału w aktywnych formach wypoczynku i spędzania czasu wolnego,
- propagowanie wśród uczniów zachowań bezpiecznych w szkole i poza szkołą,
- informowanie rodziców na temat zagrożeń cywilizacyjnych i multimedialnych,
- aktywizowanie uczniów, rodziców i przedstawicieli społeczności lokalnej do szeroko rozumianych działań promujących zdrowie,
- eliminacja przyczyn wypadków uczniów.

Szkołę promującą zdrowie tworzą lub współuczestniczą w jej tworzeniu:
uczniowie;
nauczyciele;
rodzice;
inni pracownicy szkoły;
inne osoby ze społeczności lokalnej.

Nasza szkoła w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęła starania o przyznanie jej certyfikatu Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”.


NASZE DZIAŁANIA W ROKU SZKOLNYM 2020/ 2021:
- Tańce integracyjne "Ruch i muzyka". Zobacz film...
- Gimnastyka mózgu pod hasłem "Nakarmić mózg" Zobacz zdjęcia...
- Akcja pod hasłem "Bezpieczna przerwa" Zobacz zdjęcia...
- Zajęcia kulinarne pod hasłem: Od ziarenka do bochenka i od śmietanki do masełka. Wyrabianie i pieczenie chleba. Zobacz zdjęcia...
- Zdrowo i pięknie nad Bałtykiem Zobacz zdjęcia...
- "Ruch, to zdrowie" - tydzień aktywności fizycznej. Zobacz zdjęcia...
- Akcja od hasłem "Mój posiłek daje moc"- posiłki przygotowane przez pracowników szkoły i uczniów Zobacz zdjęcia...
- Szkolna akcja "Tydzień Lekkiego Tornistra" Zobacz zdjęcia...
- Dzień Marchewki w naszej szkole:)Zobacz zdjęcia...
- Światowy Dzień Wody... Zobacz zdjęcia...
- Realizacja projektu "Mali ratownicy"...Zobacz zdjęcia...
- Żyjmy zdrowo Dzień jabłka jedno jabłko dziennie trzyma z dala lekarstwa ode mnie...Zobacz zdjęcia...
- Zajęcia tenisa stołowego...Zobacz zdjęcia...
- Wycieczka do Zastawna Zdrowo i sportowo...Zobacz zdjęcia...
- Witaminki ukryte w jesiennych owocach...Zobacz zdjęcia...
- Spotkanie z p.pielęgniarką Przestrzeganie zasad DDM...Zobacz zdjęcia...
- Międzyklasowy turniej sportowy jestem szybki jak błyskawica...Zobacz zdjęcia...
- Kasztankowa ścieżka zdrowia- przygotowanie ścieżki sensorycznej...Zobacz zdjęcia...
- Jak dbać o zdrowie realizacja projektu o zdrowiu...Zobacz zdjęcia...
- Higieniczne przyrządzanie i spożywanie śniadań - robimy kanapki...Zobacz zdjęcia...
- Dzień pustej klasy - lekcje na świeżym powietrzu...Zobacz zdjęcia...
- Dziecko ćwiczy z rodzicem...Zobacz zdjęcia...
- Biegane dyktando...Zobacz zdjęcia...
- Akcja Tydzień aktywności fizycznej w szkole...Zobacz zdjęcia...
- Raj jogurtowy...Zobacz zdjęcia...
- Dzień owoców...Zobacz zdjęcia...
- Zajęcia squasha w klasie 3b...Zobacz zdjęcia...
- Raj sałatkowy...Zobacz zdjęcia...
- Zdrowy styl życia...zobacz zdjęcia...
- Jesienna spiżarnia...Zobacz zdjęcia...
Kalendarz
Dla Rodziców


Dziennik elektroniczny- logowanie

Kodeks Szkoły Przyjaznej Rodzicom
Oferta dla Rodziców
Pomoc dla dzieci i młodzieży
Jadłospis
Plan dzwonków
Jak korzystać z placu zabaw
Szkolny wykaz podręczników - klasa I- VIII
Gazetka szkolna
Nasza Szesnastka
Innowacje
Przyjazna matematyka
Ortograficzne wędrówki po Polsce i świecie
Poznaję świat od wczesnych lat z CLIL
Klasa sportowa Kalos Kagathos

Działam więc umiem

Zastosowanie Map Rozwiązywania Problemów w nauczaniu matematyki na II etapie kształcenia

Dokumenty szkolne
Prezentacja Szkoły
Statut szkoły
Program wychowawczo- profilaktyczny
Regulamin stołówki szkolnej.
Regulamin szafek szkolnych
Procedury obowiązujące w szkole.
Zasady postępowania
Misja i wizja Szkoły
Dokumentacja na wycieczki
Strony dla ucznia


CYBERPRZEMOC
Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Samorząd uczniowski
Prawa i obowiązki ucznia
Rzecznik Praw Ucznia
Osiągnięcia naszych ucznów.
Absolwenci szkoły
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII


Świetlica na FacebookuSzkoła na Facebooku

Projekty
Zdalna szkoła+

Zdalna szkoła

Szkoła Promująca zadrowei

Eksperyment edukacją przyszłości

Eksperyment w matematyce

Rok dla niepodległej

Szkoła Wierna Dziedzictwu

Projekty 4-6 Ogólnopolski Maraton Czytelniczy

Czytam sobie. Pierwsza klasa!

XII edycja programu Akademia Bezpiecznego Puchatka

Ze szkoła we Włoszech 6.0;

Gang słodziaków

Zdrowo jem, więcej wiem

Pokonujemy bariery ucząc się i bawiąc

Mamy kota na punkcie mleka

Przygody Kota Ciepłosława

Program dla szkół

BOhaterOn

Nauczyciel w szkole przyszłości


Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Nauczyciel XXI wieku
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
Zielona flaga
5 porcji warzyw, owoców lub sok
Mój wybór- moje życie
Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej