Menu
Strona Główna
Godziny pracy szkoły
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Egzamin ósmoklasisty
Jubileusz 60-lecia szkoły
Zielone Zacisze
Erasmus+
Eksperyment edukacją przyszłości
Eksperyment w matematyce
Doradztwo zawodowe
Rok dla niepodległej
Szkoła Wierna Dziedzictwu
Aktywna tablica
Nasze metody pracy
Nasza zerówka
Ekologia w naszej Szkole
Bezpieczna Szkoła
Przyjaciele Szkoły
Galeria zdjęć
Pedagog/Psycholog
Pielęgniarka
Świetlica szkolna
Świetlica popołudniowa
Archiwalna strona
Ważne













Certyfikaty


















Międzynarodowy Certyfikat Zielona Flaga



Nasz BLOG


WFOSiGW



Mistrzowie Kodowania




Książka naszych marzeń




Szkoła Przyjazna Środowisku



Śniadanie Daje Moc



Certyfikat Bezpieczna Szkoła









Katalog Gwiazdor

Zielone zacisze
Zielone zacisze-
Szkolny Ogród na 100 rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości







Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zostało przyznane na realizację projektu:

nazwa zadania-"Zielone Zacisze- Szkolny Ogród na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości-

dofinansowanie w kwocie-1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)




Szkolny ogród dydaktyczny powstał w 2016 roku
. Realizację projektu „Zielone Zacisze” zaplanowano na 3 lata. Obecnie trwa modernizacja i doposażenie ogrodu. Szkolny ogród Zielone Zacisze obejmuje 300 m2 powierzchni zieleni znajdującej się przed głównym wejściem do szkoły, na terenie ogólnodostępnym. Ogród wraz ze szkolnym orlikiem i placem zabaw stanowi bazę dydaktyczno- wypoczynkową dla społeczności szkolnej i lokalnej. Ogród składa się z trzech części: nasadzeniowej i dydaktyczno-rekreacyjnej oraz zagospodarowanych czterech klombów w formie skalniaków, Część nasadzeniowa podzielona jest na parcele z rabatkami kwiatowymi, krzewami, drzewami, bylinami, pnączami i trawą na których znajdą się różnorodne gatunki roślin zielnych. W 2018 roku w ogrodzie realizowany jest projekt szkolny: 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w ogrodzie szkolnym. Głównym celem jest kształtowanie podstaw patriotycznych.

Szkolny ogród dydaktyczny...

WFOŚiGW w Olsztynie...
Kalendarz
Dla Rodziców


Dziennik elektroniczny- logowanie

Kodeks Szkoły Przyjaznej Rodzicom
Oferta dla Rodziców
Jadłospis
Plan dzwonków
Jak korzystać z placu zabaw
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII
Gazetka szkolna
Nasza Szesnastka
Innowacje
Przyjazna matematyka
Ortograficzne wędrówki po Polsce i świecie
Poznaję świat od wczesnych lat z CLIL
Klasa sportowa Kalos Kagathos

Działam więc umiem

Zastosowanie Map Rozwiązywania Problemów w nauczaniu matematyki na II etapie kształcenia

Dokumenty szkolne
Prezentacja Szkoły
Statut szkoły
Program wychowawczo- profilaktyczny
Regulamin szafek szkolnych
Procedury obowiązujące w szkole.
Zasady postępowania
Misja i wizja Szkoły
Dokumentacja na wycieczki
Strony dla ucznia


CYBERPRZEMOC
Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Samorząd uczniowski
Prawa i obowiązki ucznia
Rzecznik Praw Ucznia
Osiągnięcia naszych ucznów.
Absolwenci szkoły
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII














Świetlica na Facebooku



Szkoła na Facebooku

Projekty
Nauczyciel w szkole przyszłości


Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Nauczyciel XXI wieku
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
Zielona flaga
5 porcji warzyw, owoców lub sok
Mój wybór- moje życie
Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej