Menu
Strona Główna
Godziny pracy szkoły
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Egzamin ósmoklasisty
Jubileusz 60-lecia szkoły
Zielone Zacisze
Erasmus+
Eksperyment edukacją przyszłości
Eksperyment w matematyce
Doradztwo zawodowe
Rok dla niepodległej
Szkoła Wierna Dziedzictwu
Aktywna tablica
Nasze metody pracy
Nasza zerówka
Ekologia w naszej Szkole
Bezpieczna Szkoła
Przyjaciele Szkoły
Galeria zdjęć
Pedagog/Psycholog
Pielęgniarka
Świetlica szkolna
Świetlica popołudniowa
Archiwalna strona
Ważne

Certyfikaty


Międzynarodowy Certyfikat Zielona FlagaNasz BLOG


WFOSiGWMistrzowie Kodowania
Książka naszych marzeń
Szkoła Przyjazna ŚrodowiskuŚniadanie Daje MocCertyfikat Bezpieczna Szkoła

Katalog Gwiazdor

Eksperyment edukacją przyszłości


Eksperyment edukacją przyszłości


Od 1 lutego br. Gmina Miasto Elbląg rozpoczęła realizację projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości- doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji matematycznych i przyrodniczych 680 uczniów (kl. VII) z 15 elbląskich szkół podstawowych i 2 SOSW w ramach tworzenia warunków dla nauczania eksperymentalnego poprzez doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 100 nauczycieli, wychowawczych 150 rodziców/opiekunów i organizację zajęć dodatkowych w cyklu dwuletnim od 01.02.2018.do 31.01.2020 r.
Działania zaplanowane do wdrożenia w projekcie to:
Wyposażenie szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki w 15 szkołach podstawowych i 2 SOSW
Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki poprzez szkolenia
Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu poprzez organizację zajęć dodatkowych: dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia oraz kół zainteresowań.
Podniesienie poziomu kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów uczniów 17 szkół podstawowych poprzez organizację indywidualnych konsultacji prowadzonych przez psychologów/pedagogów w szkołach.

Projekt wpisuje się w reformę oświatową likwidującą gimnazja i wprowadzającą 8-letnią szkołę podstawową.
Wartość projektu ogółem: 4 310 057,63 zł
Uzyskane dofinansowanie: 4 078 457,63 złW naszej szkole zajęcia z uczniami rozpoczęły się w październiku 2018 r.
Działania zaplanowane do wdrożenia w projekcie to:
1. Wyposażenie szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki

2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki poprzez szkolenia

3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu poprzez organizację zajęć dodatkowych:

• Zajęcia rozwijające uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych ( geografia) Anna Kowal
• Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki – Teresa Cichosz, Ewa Kotlik, Mariola Wiśniewska
• Kółko rozwijające uzdolnienia z matematyki – Mariola Wiśniewska
• Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki – Teresa Cichosz, Ewa Kotlik
• Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych – Magdalena Szkutnik
• Zajęcia rozwijające uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych ( chemia) – Iwona Statek
• Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych ( fizyka) – Iwona Statek

4. Podniesienie poziomu kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów uczniów szkół podstawowych poprzez organizację indywidualnych konsultacji prowadzonych przez psychologa Elżbietę Stellę oraz pedagoga Annę Rabizo. Regulamin rekrutacji uczestników projektu ""Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych"...

Rekrutacja nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych do projektu....Nasze podjęte działania...


ROK SZKOLNY 2019/ 2020

W sobotę 26 października odbyła się wycieczka do Fromborka, podczas której uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznać miejsca związane z życiem i pracą Mikołaja Kopernika. Odwiedziliśmy Muzeum Mikołaja Kopernika i uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej poświęconej naszemu wybitnemu rodakowi. Obejrzeliśmy wiele ciekawych eksponatów i dowiedzieliśmy się jak wszechstronnie wykształconym człowiekiem był Kopernik. Kolejnym punktem programu wycieczki był seans dydaktyczny w Planetarium. Podziwialiśmy obrazy nieba widoczne z dowolnego miejsca na Ziemi w różnych porach roku. Obserwowaliśmy drogę Słońca i planet oraz gwiazdozbiory. Następnie zwiedzaliśmy Muzeum Historii Medycyny, w którym mogliśmy zobaczyć ciekawe eksponaty aptekarskie i medyczne. Obejrzeliśmy cenne starodruki, dawne narzędzia chirurgiczne, plansze i modele anatomiczne oraz kolekcję starych naczyń aptecznych. Wycieczka odbyła się w ramach projektu "Eksperyment edukacją przyszłości- doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych". Zobacz zdjęcia...
Doświadczenia chemiczne......Zobacz zdjęcia...
Chemiczne zajęcia doświadczalne ...Zobacz zdjęcia...
Laboratorium tajemnic...Zobacz zdjęcia...


ROK SZKOLNY 2018/ 2019

Samożywność organizmów....
Drabina do gwiazd....
Spotkania z psychologiem i pedagogiem...W ramach realizacji projektu pt. ,,Eksperyment edukacja przyszłości…” pedagog i psycholog prowadzą dla zarekrutowanych rodziców zajęcia podnoszące kompetencje rodzicielskie zgodnie z harmonogramem.
Nasze eksperymenty......Zobacz zdjęcia...
Poznajemy figury przestrzenne oraz je budujemy......Zobacz zdjęcia...
Lekcje zawsze są ciekawe......Zobacz zdjęcia...
Zagadki przyrodniecz...Zobacz zdjęcia...
Udział klasy VIIa w zajęciach interaktywnych w ZSP...Zobacz zdjęcia...
5 grudnia uczniowie klasy VII a udali się do ZSP w Elblągu na interaktywną wystawę "Matematyczny pociąg". Wystawa ta była autorskim projektem opracowanym przez gdańskie centrum nauki - Centrum Hewelianum, składającym się z 20 multimedialnych stanowisk warsztatowych, na których można było tworzyć konstrukcje i rozwiązywać łamigłówki dzięki znajomości podstawowych praw matematycznych.

Uczestnicząc w zajęciach z biologii uczniowie rozwijają swoje zainteresowania przyrodnicze w czasie samodzielnej pracy, poznają i stosują etapy procedury badawczej w praktycznym działaniu (m.in. odróżniają wyniki od wniosków, formułują wnioski na podstawie uzyskanych wyników oraz problemy badawcze i hipotezy do badanych zjawisk). Na zajęciach uczniowie planują i przeprowadzają doświadczenia zgodnie z tematyką zajęć, samodzielnie wykonują preparaty mikroskopowe oraz uczą się w jaki sposób prawidłowo wykorzystać sprzęt laboratoryjny. Podczas zajęć uczniowie nie tylko wykorzystują uzyskane informacje w praktycznym działaniu ale podejmują także samodzielne próby rozwiązywania problemów podczas pracy zespołowej.
Ciekawa matematyka- i liczenie staje się łatwiejsze......Zobacz zdjęcia...
Szkolenie kadry pedagogicznej w Centrum Nauki Kopernik......Zobacz zdjęcia...
W ramach realizacji projektu nauczyciele SP 16 brali udział szkoleniach m. in. całodniowym wyjeździe edukacyjnym do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (25 sierpnia 2018r.).
Udział klasy VIIa w zajęciach interaktywnych w ZSP...Zobacz zdjęcia...
Zajęcia rozwijające uzdolnienia z geografii Zobacz zdjęcia...

Zajęcia umożliwiają rozbudzanie zainteresowania geografią jako nauką, doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej oraz prowadzenie obserwacji i eksperymentów. Udział w zajęciach stwarza możliwość poszerzenia wiedzy i wiadomości na temat środowiska geograficznego naszego kraju, wzbogacenia wiedzy o naszym regionie oraz zapoznanie z różnymi ciekawostkami krajoznawczymi.
Kalendarz
Dla Rodziców


Dziennik elektroniczny- logowanie

Kodeks Szkoły Przyjaznej Rodzicom
Oferta dla Rodziców
Jadłospis
Plan dzwonków
Jak korzystać z placu zabaw
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII
Gazetka szkolna
Nasza Szesnastka
Innowacje
Przyjazna matematyka
Ortograficzne wędrówki po Polsce i świecie
Poznaję świat od wczesnych lat z CLIL
Klasa sportowa Kalos Kagathos

Działam więc umiem

Zastosowanie Map Rozwiązywania Problemów w nauczaniu matematyki na II etapie kształcenia

Dokumenty szkolne
Prezentacja Szkoły
Statut szkoły
Program wychowawczo- profilaktyczny
Regulamin szafek szkolnych
Procedury obowiązujące w szkole.
Zasady postępowania
Misja i wizja Szkoły
Dokumentacja na wycieczki
Strony dla ucznia


CYBERPRZEMOC
Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Samorząd uczniowski
Prawa i obowiązki ucznia
Rzecznik Praw Ucznia
Osiągnięcia naszych ucznów.
Absolwenci szkoły
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII


Świetlica na FacebookuSzkoła na Facebooku

Projekty
Nauczyciel w szkole przyszłości


Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Nauczyciel XXI wieku
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
Zielona flaga
5 porcji warzyw, owoców lub sok
Mój wybór- moje życie
Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej