Menu
Strona Główna
Godziny pracy szkoły
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Egzamin ósmoklasisty
Jubileusz 60-lecia szkoły
Zielone Zacisze
Erasmus+
Szkoła Przyjazna Środowisku
Szkoła Promująca Zdrowie
Eksperyment edukacją przyszłości
Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej
Doradztwo zawodowe
Rok dla niepodległej
Szkoła Wierna Dziedzictwu
Aktywna tablica
Nasze metody pracy
Ekologia w naszej Szkole
Bezpieczna Szkoła
Przyjaciele Szkoły
Akademia wzorowej edukacji
Galeria zdjęć
Pedagog/Psycholog
Pielęgniarka
Świetlica szkolna
Archiwalna strona
Ważne

Certyfikaty
Międzynarodowy Certyfikat Zielona FlagaNasz BLOG


WFOSiGWMistrzowie Kodowania
Książka naszych marzeń
Szkoła Przyjazna ŚrodowiskuŚniadanie Daje MocCertyfikat Bezpieczna Szkoła

Katalog Gwiazdor

Szkoła Wierna Dziedzictwu
Szkoła Wierna Dziedzictwu


Nasza szkoła w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęła starania o przyznane jej certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU”. Konsekwencją podjętych działań było uzyskanie powyższego wyróżnienia.
W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 również podjęliśmy starania o ponowne przyznanie, tak ważnego dla naszej szkoły uznania i certyfikatu.
Głównym celem realizowanego projektu jest kształcenie i rozwijanie u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Ważnym aspektem postaw patriotycznych oraz tożsamości narodowej i regionalnej. Przez cały rok szkolny wszyscy uczniowie uczestniczyli w wielu działaniach, aby zrealizować te cele.

Dla osiągnięcia powyższych celów w ramach ubiegania się o Certyfikat podejmowaliśmy i podejmujemy przez cały cykl nauki zintegrowane działania służące:
1. Kształtowaniu tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji.
2. Upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju.
3. Rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym.
4. Kształtowaniu tożsamość pluralistycznej, uwzględniającej poczucie własnej odmienności i jednocześnie tolerancyjnej w stosunku do różnych kultur.
5. Wydobyciu wielorakich wartości tkwiących we własnym regionie w aspekcie „małej ojczyzny”.
6. Wzmacnianiu poczucia zakorzenienia, przynależności do określonego terytorium, miejsca, wspólnoty, kultury.
7. Kształtowaniu umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach historycznych.
8. Inspirowaniu uczniów do samodzielnego tworzenia narracji historycznej – integrowania informacji pozyskanych z różnych źródeł i uzasadniania własnego stanowiska.Nasze działania w roku szkolnym 2019/ 2020:PREZENTACJE NASZYCH UCZNIÓW:

Obchody Świąt Majowych w naszej szkole w latach 2015- 2020
Ciekawe miejsca w Polsce- Kraków- Martyna Bis VI a
Święta Majowe- Lena Szczepańska Va
Najciekawsze miejsca Elbląga i okolic- Hania Miros 3c
Przewodnik po Elblągu- Joanna Wiśniewska 3c
Elblag moje miasto-Karolina Branicka Ib wraz z mamą
Karpaty- najciekawsze mejsca w Polasce- Katarzyna Kowalska 7c
Wycieczka po województwie podlaskim- Joanna Chojnacka 7c
Wycieczka do ciekawego miejsca w naszym kraju- Katarzyna Korzeniewska, Julia Dobrzańska
Elbląg, moje miasto- Paulina Pfeiffer 1c
Prezentacja klasy 7c

- Obchody Świąt Majowych w naszej szkole w latach 2015- 2020
- UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĄT MAJOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 IM JÓZEFA WYBICKIEGO W ELBLĄGU...Link...
- Organizacja Międzyszkolnego Konkursu plastyczno-historycznego „Moja mała ojczyzna”
- Prezentacja – film „Elbląg moje miasto” Prace plastyczne dzieci klasy „0” ...Link...
- Szlachetna paczka...Zobacz zdjęcia...
- Wizyta klasy 7a na cmentarzu...Zobacz zdjęcia...
- Szkoła do hymnu...Zobacz zdjęcia...
- konkurs klas I – III na „ „Najciekawszy filmik o Małym Polaku” przesłanie filmików szkole włoskiej w Umbrii
- Konkurs Literacki i plastyczny upamiętniający Żołnierzy Wyklętych:„Ideały wolności, niezawisłości wczoraj i dziś”; organizator Stowarzyszenie im. gen. Bolesława Nieczuja – Ostrowskiego
- III festiwal pieśni patriotycznej w Elblągu...Zobacz zdjęcia...
- Wycieczka klasy 2c do Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 2...Zobacz zdjęcia...
- #SzkołaDoHymnu...Zobacz zdjęcia...
- Międzyszkolna Wieczornica Poetycko-patriotyczna ...Link...
- Udział uczniów w Akcji BohaterON-włącz historię
- 1 marca 2020 udział w miejskich obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego
- Zajęcia edukacyjne nt . „Co mały Polak może wiedzieć o Polonii” – projekt we współpracy ze szkolą polonijną Andersa w Umbrii we Włoszech
- Udział w akcji ""Szkoła Pamięta".
- 14 lutego 2020 rocznica powstania Armii Krajowej udział w miejskich uroczystościach przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego
- Świąteczne spotkanie z rodzicami na świetlicy 17.12
- Wycieczka do Fromborka...Zobacz zdjęcia...
- "Szkoła pamięta"...Zobacz zdjęcia...
- Akademia z okazji 11 listopada
- Bezpieczna przerwa pod hasłem „Polska moja ojczyzna”
- Szkoła pamięta...Zobacz zdjęcia...
- Akcja "Znicz"... - Żywa lekcja historii podczas zajęć świetlicowych „Spotkania z Historią” 29.10
- Jubileusz 60- lecia naszej szkoły....Zobacz zdjęcia...
- 27 września 2019 80. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego ...Zobacz zdjęcia...
- 1 września 2019- udział w miejskich uroczystościach rocznicy wybuchu II wojny światowej na cmentarzu Agrikola...Zobacz zdjęcia...


Nasze działania w roku szkolnym 2017/ 2018:

- 78.rocznicą zbrodni katyńskiej- udział w obchodach miejskich
- "Moja niepodległa. Piosenki o Polsce"... Zobacz zdjęcia...
- Pierwszy Dzień Wiosny oraz Dzień Nowych Technologii...Zobacz zdjęcia...
Zobacz film...
- Zajączek wielkanocny w klasie 3c i 3d. Zajęcia z przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego...Zobacz zdjęcia...
- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych...Zobacz zdjęcia...
- Rozstrztgnięcie konkurs plastyczno- historycznego "Moja mała ojczyzna"...Zobacz zdjęcia...
- Współpracy ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej Anders w Umbrii...Zobacz zdjęcia...
- Występy naszych uczniów podczas Święta Niepodległości...Nasi uczniowie...
- Elbląski Festiwal Pieśni Patriotycznej...Zobacz zdjęcia...
- Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Niepodległość trudne słowo"...Zobacz zdjęcia...
- Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej...Zobacz zdjęcia...
- Narodowe Święto Niepodległości...Zobacz zdjęcia...
- Młodzież wierna tradycjom niepodległości... Zobacz zdjęcia...
- Pamięć bohaterów podziemnej Rzeczypospolitej...Zobacz zdjęcia...
- 78. rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę...Zobacz wiecej...
- 78. rocznica wybuchu II Wojny Światowej...Zobacz zdjęcia...

Nasze działania 2016/ 2017...
Prezentacja szkoły...
Realizowane projekty i działania w roku szkolnym 2016/ 2017...Kalendarz
Dla Rodziców


Dziennik elektroniczny- logowanie

Kodeks Szkoły Przyjaznej Rodzicom
Oferta dla Rodziców
Pomoc dla dzieci i młodzieży
Jadłospis
Plan dzwonków
Jak korzystać z placu zabaw
Szkolny wykaz podręczników - klasa I- VIII
Gazetka szkolna
Nasza Szesnastka
Innowacje
Przyjazna matematyka
Ortograficzne wędrówki po Polsce i świecie
Poznaję świat od wczesnych lat z CLIL
Klasa sportowa Kalos Kagathos

Działam więc umiem

Zastosowanie Map Rozwiązywania Problemów w nauczaniu matematyki na II etapie kształcenia

Dokumenty szkolne
Prezentacja Szkoły
Statut szkoły
Program wychowawczo- profilaktyczny
Regulamin stołówki szkolnej.
Regulamin szafek szkolnych
Procedury obowiązujące w szkole.
Zasady postępowania
Misja i wizja Szkoły
Dokumentacja na wycieczki
Strony dla ucznia


CYBERPRZEMOC
Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Samorząd uczniowski
Prawa i obowiązki ucznia
Rzecznik Praw Ucznia
Osiągnięcia naszych ucznów.
Absolwenci szkoły
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII


Świetlica na FacebookuSzkoła na Facebooku

Projekty
Zdalna szkoła+

Zdalna szkoła

Szkoła Promująca zadrowei

Eksperyment edukacją przyszłości

Eksperyment w matematyce

Rok dla niepodległej

Szkoła Wierna Dziedzictwu

Projekty 4-6 Ogólnopolski Maraton Czytelniczy

Czytam sobie. Pierwsza klasa!

XII edycja programu Akademia Bezpiecznego Puchatka

Ze szkoła we Włoszech 6.0;

Gang słodziaków

Zdrowo jem, więcej wiem

Pokonujemy bariery ucząc się i bawiąc

Mamy kota na punkcie mleka

Przygody Kota Ciepłosława

Program dla szkół

BOhaterOn

Nauczyciel w szkole przyszłości


Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Nauczyciel XXI wieku
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
Zielona flaga
5 porcji warzyw, owoców lub sok
Mój wybór- moje życie
Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej