Menu
Strona Główna
Godziny pracy szkoły
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Egzamin ósmoklasisty
Jubileusz 60-lecia szkoły
Zielone Zacisze
Erasmus+
Eksperyment edukacją przyszłości
Eksperyment w matematyce
Doradztwo zawodowe
Rok dla niepodległej
Szkoła Wierna Dziedzictwu
Aktywna tablica
Nasze metody pracy
Nasza zerówka
Ekologia w naszej Szkole
Bezpieczna Szkoła
Przyjaciele Szkoły
Galeria zdjęć
Pedagog/Psycholog
Pielęgniarka
Świetlica szkolna
Świetlica popołudniowa
Archiwalna strona
Ważne

Certyfikaty


Międzynarodowy Certyfikat Zielona FlagaNasz BLOG


WFOSiGWMistrzowie Kodowania
Książka naszych marzeń
Szkoła Przyjazna ŚrodowiskuŚniadanie Daje MocCertyfikat Bezpieczna Szkoła

Katalog Gwiazdor

Szkoła Wierna Dziedzictwu
Szkoła Wierna Dziedzictwu


Nasza szkoła od roku szkolnego 2016/2017 rozpoczęła starania o przyznane jej certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty "SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU".

Głównym celem realizowanego projektu jest kształcenie i rozwijanie u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Ważnym aspektem postaw patriotycznych oraz tożsamości narodowej i regionalnej.

Przez cały rok szkolny wszyscy uczniowie uczestniczyli w wielu działaniach, aby zrealizować te cele. Dla osiągnięcia powyższych celów w ramach ubiegania się o Certyfikat podejmowaliśmy zintegrowane działania służące:

Kształtowaniu tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji.

Upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju.

Rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym.

Kształtowaniu tożsamość pluralistycznej, uwzględniającej poczucie własnej odmienności i jednocześnie tolerancyjnej w stosunku do różnych kultur.

Wydobyciu wielorakich wartości tkwiących we własnym regionie w aspekcie "małej ojczyzny".

Wzmacnianiu poczucia zakorzenienia, przynależności do określonego terytorium, miejsca, wspólnoty, kultury.

Kształtowaniu umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach historycznych.

Inspirowaniu uczniów do samodzielnego tworzenia narracji historycznej- integrowania informacji pozyskanych z różnych źródeł i uzasadniania własnego stanowiska.


Nasze działania w roku szkolnym 2019/ 2020:

- 80.rocznica Polskiego Państwa Podziemnego ...Zobacz zdjęcia...
- 80. rocznica napaści ZSRR na Polskę...Zobacz zdjęcia...
Nasze działania w roku szkolnym 2017/ 2018:

- 78.rocznicą zbrodni katyńskiej- udział w obchodach miejskich
- "Moja niepodległa. Piosenki o Polsce"... Zobacz zdjęcia...
- Pierwszy Dzień Wiosny oraz Dzień Nowych Technologii...Zobacz zdjęcia...
Zobacz film...
- Zajączek wielkanocny w klasie 3c i 3d. Zajęcia z przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego...Zobacz zdjęcia...
- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych...Zobacz zdjęcia...
- Rozstrztgnięcie konkurs plastyczno- historycznego "Moja mała ojczyzna"...Zobacz zdjęcia...
- Współpracy ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej Anders w Umbrii...Zobacz zdjęcia...
- Występy naszych uczniów podczas Święta Niepodległości...Nasi uczniowie...
- Elbląski Festiwal Pieśni Patriotycznej...Zobacz zdjęcia...
- Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Niepodległość trudne słowo"...Zobacz zdjęcia...
- Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej...Zobacz zdjęcia...
- Narodowe Święto Niepodległości...Zobacz zdjęcia...
- Młodzież wierna tradycjom niepodległości... Zobacz zdjęcia...
- Pamięć bohaterów podziemnej Rzeczypospolitej...Zobacz zdjęcia...
- 78. rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę...Zobacz wiecej...
- 78. rocznica wybuchu II Wojny Światowej...Zobacz zdjęcia...

Nasze działania 2016/ 2017...
Prezentacja szkoły...
Realizowane projekty i działania w roku szkolnym 2016/ 2017...Kalendarz
Dla Rodziców


Dziennik elektroniczny- logowanie

Kodeks Szkoły Przyjaznej Rodzicom
Oferta dla Rodziców
Jadłospis
Plan dzwonków
Jak korzystać z placu zabaw
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII
Gazetka szkolna
Nasza Szesnastka
Innowacje
Przyjazna matematyka
Ortograficzne wędrówki po Polsce i świecie
Poznaję świat od wczesnych lat z CLIL
Klasa sportowa Kalos Kagathos

Działam więc umiem

Zastosowanie Map Rozwiązywania Problemów w nauczaniu matematyki na II etapie kształcenia

Dokumenty szkolne
Prezentacja Szkoły
Statut szkoły
Program wychowawczo- profilaktyczny
Regulamin szafek szkolnych
Procedury obowiązujące w szkole.
Zasady postępowania
Misja i wizja Szkoły
Dokumentacja na wycieczki
Strony dla ucznia


CYBERPRZEMOC
Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Samorząd uczniowski
Prawa i obowiązki ucznia
Rzecznik Praw Ucznia
Osiągnięcia naszych ucznów.
Absolwenci szkoły
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII


Świetlica na FacebookuSzkoła na Facebooku

Projekty
Nauczyciel w szkole przyszłości


Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Nauczyciel XXI wieku
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
Zielona flaga
5 porcji warzyw, owoców lub sok
Mój wybór- moje życie
Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej