Menu
Strona Główna
Godziny pracy szkoły
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Egzamin ósmoklasisty
Jubileusz 60-lecia szkoły
Zielone Zacisze
Erasmus+
Eksperyment edukacją przyszłości
Eksperyment w matematyce
Doradztwo zawodowe
Rok dla niepodległej
Szkoła Wierna Dziedzictwu
Aktywna tablica
Nasze metody pracy
Nasza zerówka
Ekologia w naszej Szkole
Bezpieczna Szkoła
Przyjaciele Szkoły
Galeria zdjęć
Pedagog/Psycholog
Pielęgniarka
Świetlica szkolna
Świetlica popołudniowa
Archiwalna strona
Ważne

Certyfikaty


Międzynarodowy Certyfikat Zielona FlagaNasz BLOG


WFOSiGWMistrzowie Kodowania
Książka naszych marzeń
Szkoła Przyjazna ŚrodowiskuŚniadanie Daje MocCertyfikat Bezpieczna Szkoła

Katalog Gwiazdor

Działam więc umiem
Innowacja z matematyki "DZIAŁAM WIĘC UMIEM"

Zajęcia prowadzone są dla 29 uczniów klasy Va (od roku szkolnego 2015/2016 do roku szkolnego 2017/2018).

Innowacja dotyczy sposobu zdobywania i wykorzystania wiedzy matematycznej poprzez praktyczne działania uczniów. Wykonując projekt, uczeń (pod kierunkiem nauczyciela) zdobywa nową wiedzę i umiejętności poprzez praktyczne działania, samodzielnie wyszukuje potrzebne do realizacji zadania informacje, korzysta z porad specjalistów (sprzedawców, przewodników wycieczek, pracowników budowlanych, dietetyków, kucharzy). Do realizacji zadań uczeń wykorzystuje: Kuferek Matematyczny, Klucz do uczenia się, Gałąź Logiczną, Mapy Rozwiązywania Problemów. Prezentuje kolegom swoje prace, uczestniczy w procesie uczenia się innych uczniów.

Uczniowie zdobywają następujące umiejętności:
- współpracy w grupie ( grupy przy każdym nowym zadaniu są zmieniane, w ten sposób dzieci uczą się współpracować z innymi kolegami) -komunikowania się i dyskusji (podczas realizacji zadań konieczna jest komunikacja między uczniami, przydział zadań poszczególnym osobom, dyskusja na temat wykonywanych zadań) - formułowania problemów (przed oraz w trakcie wykonywania zadań uczniowie formułują z czym mają problemy, planują, w jaki sposób można pokonać niektóre przeszkody prowadzące do realizacji zadania) -planowania pracy (wykorzystywanie Gałęzi Logicznej) -korzystania z różnych źródeł informacji (np. gazet, internetu, przewodników, książek, porad specjalistów) -selekcji i oceny informacji pod kątem celów projektu (dyskusja w grupie, porady specjalistów, nauczyciela pomaga w selekcjonowaniu informacji potrzebnych do realizacji zadania) -wyrażania własnych opinii i słuchania opinii innych (w trakcie pracy w grupie oraz podczas prezentacji wyników swoich prac) -dokonywania oceny i samooceny swojej pracy(prezentacje prac) -umiejętność autoprezentacji i podporządkowania się określonym regułom (prezentacje prac).
Kalendarz
Dla Rodziców


Dziennik elektroniczny- logowanie

Kodeks Szkoły Przyjaznej Rodzicom
Oferta dla Rodziców
Jadłospis
Plan dzwonków
Jak korzystać z placu zabaw
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII
Gazetka szkolna
Nasza Szesnastka
Innowacje
Przyjazna matematyka
Ortograficzne wędrówki po Polsce i świecie
Poznaję świat od wczesnych lat z CLIL
Klasa sportowa Kalos Kagathos

Działam więc umiem

Zastosowanie Map Rozwiązywania Problemów w nauczaniu matematyki na II etapie kształcenia

Dokumenty szkolne
Prezentacja Szkoły
Statut szkoły
Program wychowawczo- profilaktyczny
Regulamin szafek szkolnych
Procedury obowiązujące w szkole.
Zasady postępowania
Misja i wizja Szkoły
Dokumentacja na wycieczki
Strony dla ucznia


CYBERPRZEMOC
Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Samorząd uczniowski
Prawa i obowiązki ucznia
Rzecznik Praw Ucznia
Osiągnięcia naszych ucznów.
Absolwenci szkoły
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII


Świetlica na FacebookuSzkoła na Facebooku

Projekty
Nauczyciel w szkole przyszłości


Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Nauczyciel XXI wieku
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
Zielona flaga
5 porcji warzyw, owoców lub sok
Mój wybór- moje życie
Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej