Menu
Strona Główna
Godziny pracy szkoły
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Egzamin ósmoklasisty
Jubileusz 60-lecia szkoły
Zielone Zacisze
Erasmus+
Eksperyment edukacją przyszłości
Eksperyment w matematyce
Doradztwo zawodowe
Rok dla niepodległej
Szkoła Wierna Dziedzictwu
Aktywna tablica
Nasze metody pracy
Nasza zerówka
Ekologia w naszej Szkole
Bezpieczna Szkoła
Przyjaciele Szkoły
Galeria zdjęć
Pedagog/Psycholog
Pielęgniarka
Świetlica szkolna
Świetlica popołudniowa
Archiwalna strona
Ważne

Certyfikaty


Międzynarodowy Certyfikat Zielona FlagaNasz BLOG


WFOSiGWMistrzowie Kodowania
Książka naszych marzeń
Szkoła Przyjazna ŚrodowiskuŚniadanie Daje MocCertyfikat Bezpieczna Szkoła

Katalog Gwiazdor

Poznaję świat od wczesnych lat z CLIL
Poznaję świat od wczesnych lat z CLIL- w nauczaniu języka angielskiego na I etapie edukacyjnym

Innowacja będzie opierała się na zintegrowaniu kształcenia przedmiotowo-językowego za pomocą narzędzi CLIL (Content and Language Integrated Learning), które mają na celu jednoczesne przekazywanie treści z dziedziny nauczanego przedmiotu i elementów języka obcego. Metoda CLIL jest bardzo atrakcyjna dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego, gdyż pozwala zaspokoić uczniom ich naturalną potrzebę poznawania otaczającego ich świata, komunikacji rówieśniczej w trakcie nauki i używania nowo poznanej wiedzy i umiejętności w praktyce. Poprzez konkretne tematy i zagadnienia z różnych dziedzin metoda ta pobudza wyobraźnię i kreatywność dzieci i pozwala na bardziej efektywną realizację podstawy programowej oraz znaczące wychodzenie poza jej ramy, a także skuteczniejsze opanowanie umiejętności kluczowych.

Cel główny innowacji to:

zdobycie przez uczniów wszechstronnej wiedzy w zakresie języka angielskiego oraz doskonalenie umiejętności językowych umożliwiających sprawne komunikowanie się na co dzień, a także sprawniejsze przyswojenie wiedzy z zakresu pięciu dziedzin edukacji wczesnoszkolnej.
Kalendarz
Dla Rodziców


Dziennik elektroniczny- logowanie

Kodeks Szkoły Przyjaznej Rodzicom
Oferta dla Rodziców
Jadłospis
Plan dzwonków
Jak korzystać z placu zabaw
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII
Gazetka szkolna
Nasza Szesnastka
Innowacje
Przyjazna matematyka
Ortograficzne wędrówki po Polsce i świecie
Poznaję świat od wczesnych lat z CLIL
Klasa sportowa Kalos Kagathos

Działam więc umiem

Zastosowanie Map Rozwiązywania Problemów w nauczaniu matematyki na II etapie kształcenia

Dokumenty szkolne
Prezentacja Szkoły
Statut szkoły
Program wychowawczo- profilaktyczny
Regulamin szafek szkolnych
Procedury obowiązujące w szkole.
Zasady postępowania
Misja i wizja Szkoły
Dokumentacja na wycieczki
Strony dla ucznia


CYBERPRZEMOC
Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Samorząd uczniowski
Prawa i obowiązki ucznia
Rzecznik Praw Ucznia
Osiągnięcia naszych ucznów.
Absolwenci szkoły
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII


Świetlica na FacebookuSzkoła na Facebooku

Projekty
Nauczyciel w szkole przyszłości


Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Nauczyciel XXI wieku
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
Zielona flaga
5 porcji warzyw, owoców lub sok
Mój wybór- moje życie
Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej