Menu
Strona Główna
Godziny pracy szkoły
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Egzamin ósmoklasisty
Jubileusz 60-lecia szkoły
Zielone Zacisze
Erasmus+
Eksperyment edukacją przyszłości
Eksperyment w matematyce
Doradztwo zawodowe
Rok dla niepodległej
Szkoła Wierna Dziedzictwu
Aktywna tablica
Nasze metody pracy
Nasza zerówka
Ekologia w naszej Szkole
Bezpieczna Szkoła
Przyjaciele Szkoły
Galeria zdjęć
Pedagog/Psycholog
Pielęgniarka
Świetlica szkolna
Świetlica popołudniowa
Archiwalna strona
Ważne

Certyfikaty


Międzynarodowy Certyfikat Zielona FlagaNasz BLOG


WFOSiGWMistrzowie Kodowania
Książka naszych marzeń
Szkoła Przyjazna ŚrodowiskuŚniadanie Daje MocCertyfikat Bezpieczna Szkoła

Katalog Gwiazdor

Ortograficzne wędrówki po Polsce i świecie
Innowacja metodyczna "Ortograficzne wędrówki po Polsce i świecie"

Jednym z istotnych wyznaczników dobrego wykształcenia człowieka jest umiejętność poprawnego pisania. Nabywanie tej umiejętności sprawia uczniom wiele trudności, dlatego należy wspomóc działania nad doskonaleniem umiejętności ortograficznych i sprawić, aby dziecko na tym gruncie mogło osiągnąć sukces.
Innowacja będzie polegała na uatrakcyjnieniu nauki ortografii poprzez praktyczną znajomość zasad ortografii i ćwiczenie ich w formie zabawy.

Zajęcia będą się odbywały 1 raz w tygodniu w trzech klasach IV i dwóch klasach V.

Innowacyjność proponowanej metody polega na nowatorskim sposobie nauczania ortografii, uatrakcyjnieniu zajęć poprzez zastosowanie różnorodnych form pracy z uczniem. Podjęte działania zapewnią osiągnięcie celów edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wykraczających poza program.
Działania objęte innowacją będą wplecione w proces dydaktyczno- wychowawczy, stanowiąc jego wsparcie poprzez gry i zabawy z wykorzystaniem pomocy ortograficznych przygotowanych dla danej grupy uczniów.
Kalendarz
Dla Rodziców


Dziennik elektroniczny- logowanie

Kodeks Szkoły Przyjaznej Rodzicom
Oferta dla Rodziców
Jadłospis
Plan dzwonków
Jak korzystać z placu zabaw
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII
Gazetka szkolna
Nasza Szesnastka
Innowacje
Przyjazna matematyka
Ortograficzne wędrówki po Polsce i świecie
Poznaję świat od wczesnych lat z CLIL
Klasa sportowa Kalos Kagathos

Działam więc umiem

Zastosowanie Map Rozwiązywania Problemów w nauczaniu matematyki na II etapie kształcenia

Dokumenty szkolne
Prezentacja Szkoły
Statut szkoły
Program wychowawczo- profilaktyczny
Regulamin szafek szkolnych
Procedury obowiązujące w szkole.
Zasady postępowania
Misja i wizja Szkoły
Dokumentacja na wycieczki
Strony dla ucznia


CYBERPRZEMOC
Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Samorząd uczniowski
Prawa i obowiązki ucznia
Rzecznik Praw Ucznia
Osiągnięcia naszych ucznów.
Absolwenci szkoły
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII


Świetlica na FacebookuSzkoła na Facebooku

Projekty
Nauczyciel w szkole przyszłości


Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Nauczyciel XXI wieku
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
Zielona flaga
5 porcji warzyw, owoców lub sok
Mój wybór- moje życie
Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej