Menu
Strona Główna
Godziny pracy szkoły
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Egzamin ósmoklasisty
Jubileusz 60-lecia szkoły
Zielone Zacisze
Erasmus+
Eksperyment edukacją przyszłości
Eksperyment w matematyce
Doradztwo zawodowe
Rok dla niepodległej
Szkoła Wierna Dziedzictwu
Aktywna tablica
Nasze metody pracy
Nasza zerówka
Ekologia w naszej Szkole
Bezpieczna Szkoła
Przyjaciele Szkoły
Galeria zdjęć
Pedagog/Psycholog
Pielęgniarka
Świetlica szkolna
Świetlica popołudniowa
Archiwalna strona
Ważne

Certyfikaty


Międzynarodowy Certyfikat Zielona FlagaNasz BLOG


WFOSiGWMistrzowie Kodowania
Książka naszych marzeń
Szkoła Przyjazna ŚrodowiskuŚniadanie Daje MocCertyfikat Bezpieczna Szkoła

Katalog Gwiazdor

Oferta dla Rodziców.


ROK SZKOLNY 2019/ 2020

Projekt "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasta Elbląg......


ROK SZKOLNY 2018/ 2019

Bezpłatne konsultacje ze specjalistami pracującymi z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ......
Program seminarium-Dzieci z Zespołem Aspergera oraz mutyzmem selektywnym - praca terapeutyczna, działania na rzecz ich zrozumienia i akceptacji w perspektywie terapeutów, nauczycieli i rodziców ......
Uprzejmie zapraszamy na spotkanie rodziców uczniów klas VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum, które odbędzie się 7 marca 2019 r. o godz. 17.00 w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 w Elblągu

Oferta Edukacyjna ZSG......
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego......
Rodzic w pogotowiu- bezpłatne warsztaty......

Informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 Rekrutacja 2019/ 2020...


Urząd Miasta w Elblągu, informuje, że z dniem 1 września 2017 roku, szkoła nasza na mocy ustawy stanie się ośmioletnią szkołą podstawową. Siedziba szkoły nie zmienia się. Z obwodu wyłącza się obszar Osiedla Dąbrowa.

Aktywny Elbląg- formularz zgłoszeniowy...... Aktywny Elbląg- opis projektu......

"Jestem ok taki, jaki jestem...".....

Jak kochać dziecko- warsztat organizowany przez TPD......

List MEN do Rodziców......

Propozycje zajęć w PPP nr 1 w ramach Dni Rodziny 2017...

Tydzień konsultacji rodzicielskich w PPP nr 2...

Zapraszamy na spotkanie z wizytatorami nt. wrdażania reformy edukacji oraz podstawy programowej, które odbędzie się 13 lutego 2017 r. w Zespole Szkół Mechanicznych, o godzinie 16.00


Bezpieczne przebywanie i uprawianie sportów na zamarzniętych akwenach

Zaproszenie na wykład dr Elżbiety Zubrzyckiej......

List MEN do Rodziców......

IV Elbląskie Dni Poprawnej Mowy- konsultacje podczas ferii......

IV Elbląskie Dni Poprawnej Mowy- kontakt......
Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z nielegalnego hazardu...

Broszura- reforma edukacji "Dobra Zmiana"......
ZNP- zaproszenie na debatę poświęconą reformie oświaty......
Oferta Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno- Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu- Oferta w zakładce e-usługi...

Jak mądrze kochać swoje dziecko- warsztaty......
Terminy spotkań...
Kalendarz
Dla Rodziców


Dziennik elektroniczny- logowanie

Kodeks Szkoły Przyjaznej Rodzicom
Oferta dla Rodziców
Jadłospis
Plan dzwonków
Jak korzystać z placu zabaw
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII
Gazetka szkolna
Nasza Szesnastka
Innowacje
Przyjazna matematyka
Ortograficzne wędrówki po Polsce i świecie
Poznaję świat od wczesnych lat z CLIL
Klasa sportowa Kalos Kagathos

Działam więc umiem

Zastosowanie Map Rozwiązywania Problemów w nauczaniu matematyki na II etapie kształcenia

Dokumenty szkolne
Prezentacja Szkoły
Statut szkoły
Program wychowawczo- profilaktyczny
Regulamin szafek szkolnych
Procedury obowiązujące w szkole.
Zasady postępowania
Misja i wizja Szkoły
Dokumentacja na wycieczki
Strony dla ucznia


CYBERPRZEMOC
Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Samorząd uczniowski
Prawa i obowiązki ucznia
Rzecznik Praw Ucznia
Osiągnięcia naszych ucznów.
Absolwenci szkoły
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII


Świetlica na FacebookuSzkoła na Facebooku

Projekty
Nauczyciel w szkole przyszłości


Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Nauczyciel XXI wieku
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
Zielona flaga
5 porcji warzyw, owoców lub sok
Mój wybór- moje życie
Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej