Menu
Strona Główna
Godziny pracy szkoły
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Egzamin ósmoklasisty
Jubileusz 60-lecia szkoły
Zielone Zacisze
Erasmus+
Eksperyment edukacją przyszłości
Eksperyment w matematyce
Doradztwo zawodowe
Rok dla niepodległej
Szkoła Wierna Dziedzictwu
Aktywna tablica
Nasze metody pracy
Nasza zerówka
Ekologia w naszej Szkole
Bezpieczna Szkoła
Przyjaciele Szkoły
Galeria zdjęć
Pedagog/Psycholog
Pielęgniarka
Świetlica szkolna
Świetlica popołudniowa
Archiwalna strona
Ważne

Certyfikaty


Międzynarodowy Certyfikat Zielona FlagaNasz BLOG


WFOSiGWMistrzowie Kodowania
Książka naszych marzeń
Szkoła Przyjazna ŚrodowiskuŚniadanie Daje MocCertyfikat Bezpieczna Szkoła

Katalog Gwiazdor

KALOS KAGATHOS
We wrześniu 2015 w naszej szkole powstała klasa czwarta KALOS KAGATHOS. Wychowawcą i opiekunem całego projektu jest dr Bogusław Tołwiński- pasjonat równomiernego rozwoju ciała i umysłu.

Kluczowe słowa tego projektu, to: wytrwałość, kreatywność i zdrowie. Wszelkie działania w pierwszym okresie funkcjonowania projektu Kalos Kagathos były nastawione na:
1.Równomierny rozwój ciała i umysłu uczniów poprzez praktyczne działania: sportowo-intelektualne.
2.Ścisłą wychowawczą współpracę z rodzicami oraz wysoką dyscyplinę.
3.Doskonalenie odpowiedzialności za czyny i słowa oraz kształtowanie prawidłowych postaw w kontaktach interpersonalnych.

Założeniem tej klasy było wykazanie EFEKTYWNOŚCI działań prowadzących do skutecznego nauczania rzeczy praktycznych, rzeczywistego procesu wychowawczego oraz zadbania o wysoką sprawność fizyczną, intelektualną i zdrowie. Poniżej zaprezentowane treści wspierane zapisem zdjęciowym mają na celu wykazanie właśnie tej efektywności podjętej pracy uczniów i ich rodziców oraz współpracujących nauczycieli.

W klasie docelowo znalazło się 27 osób: w tym 11 dziewcząt oraz 17 chłopców

Klasie sportowej o profilu Lekkoatletyka z elementami Kalos Kagathos przyznano po 10 godzin zajęć dydaktycznych dla grupy dziewcząt i grupy chłopców. Dzięki temu możliwa była realizacja znacznie szerszego programu zajęć (poza podstawą programową ) poszerzonych o treningi na basenie, marszobiegów do lasu Bażantarnia, zajęć w hali CSB oraz wielu innych wyjść szkoleniowo-wychowawczych.
Działania rozpoczęliśmy od zajęć przy szkole poprawiających ogólną sprawność motoryczną: marsze i marszobiegi. Pierwsze zajęcia wytrzymałościowe to pokonywanie odcinków 200m wokół boiska w czasie, których 8 na 11 dziewcząt miało trudności z pokonanie nawet w wolnym tempie 200m. Chłopcy radzili sobie znacznie lepiej, ale 8 na 17 rozpoczęło przygodę z wytrzymałością od pokonania maksymalnie 200-400 m wolnego ciągłego truchtu. Jednak już po dwóch miesiącach regularnej pracy 18 osób potrafiło pokonać 1km ciągłym biegiem, a po 4 miesiącach 90% uczniów było w stanie truchtać przez 10 minut we własnym tempie.
Uczniowie wykonali podstawowe początkowe tesy sprawności motorycznej na: 50, 300, 600 i 1000m w biegach, skoki w dal i z miejsca, rzut piłeczką palantową, piłką lekarską. Kreatywności dzieci uczyły się poprzez tworzenie "czegoś " z kartki papieru, a następnie celności i koncentracji w rzucaniu zwiniętą w kulę kartką do oznaczonego celu. Zwracano szczególna uwagę na skuteczność, czyli rzucanie do skutku, co jednocześnie ćwiczyło cierpliwość i sumienność. W przerwach między trudnymi fizycznie zadaniami uczniowie odpoczywając rozwijali swą kreatywność w piaskownicy budując wymyślne obiekty.
Po koniec września klasa 4B więła udziałw w akcji sprzatania świata. Akcja została poprzedzona pogadanką na temat poziomu czystości środowiska oraz wartościch płynących z dbania o porządek wokół siebie i najbliższej okolicy.

Od pierwszych tygodni klasa regularnie uczestniczyła w marszach na Gęsią Górę: chłopcy w poniedziałki, a dziewczęta w środy. Początkowo nawet najbardziej wytrwali uczniowie narzekali na ";bolące nogi" po przejściu zaledwie 800m. Jednak w kolejnych tygodniach wielokrotnie powtarzane marsze doprowadziły grupę do bezproblemowych przemarszów nawet do 3-4km.

Jednym z głównych zadań ideii kalos kagathos jest ciągłe podnoszenie sprawności fizycznej uczniów poprze pokonywanie naturalnych i sztucznych torów przeszkód. Jeden z ciekwszych obiektów znajdujący się na placu przy ul. Mickiewicza, czyli Skatepark stał się dla 4B stałym miejscem treningów siły i sprawności, a także wytrzymałości. Ciągły 5-ciominutowy powtarzany wysiłek polegający na wchodzeniu i zchodzeniu z przeszkód, skokach oraz wspinaniu się na "pajęczynkę" w naturalny sposób rozwijają wszystkie w/w cechy motoryczne.

W ostatnim tygodniu września klasa udała się na pierwszą szkolną wycieczkę do Bażantarni. Tam w naturalnym środowisku uczniowie musieli się zmierzyć z długotrwałym marszem, noszeniem w plecaku wszystkich niezbędnych rzeczy oraz różnorodnymi terenowymi zadaniami. Podstawa to marsz "gęsiego" uczący porządku i cierpliwości oraz wspólpracy w zespole. Jendymi z wielu zadań też były: trening rónowagi z użyciem znalezionych patyków, roztropne pokonywanie mokradeł oraz wielokrotne przeskoki przez rzeczkę. Na koniec tradycyjne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Każde wyjście w teren wzmacnia więzi w grupie, uczy wytrwałości i współpracy oraz kształtuje porządane w tym projekcie cechy:kreatywności (wybieranie odpowiedniej drogi), wytrwałości ( znoszenie obciążenia w ciągu 5 godzin trwania wycieczki) i zdrowia ( oddychanie świeżym powietrzem, poprawa sprawności układu krążenia).

W połowie października doszło do kolejnej wycieczki do lasu, "Marszu Rodzinnego". W sobotnie popołudnie 31 osób ( dzieci z rodzicami) ruszyło na marsz trasa zawodów Enduro Man o długości 5km. Była to swoista integracja rodzin ze sobą oraz z wychowawcą. Zakończenie oczywiście przy ognisku. Tam też zostało zaobserwowane przez wychowawcę nadmierne spożycie cukru i słodyczy co zawowcowało w kolejnych miesiącach akcją "Cukier STOP-aktywność START!".

Zajęcia w Sali gimnastycznej w SP16 i CSB odbywały się głownie, kiedy na zewnątrz padał deszcz lub było nazbyt zimno i wietrznie. Większość zajęć oparta była na grach i zabawach ze szczególnym naciskiem na przestrzeganie zasad, przepisów i fair play.
Niezmiennym elementem każdych zajęć były tzw."brzuszki", czyli skłony w przód z leżenia tyłem, pompki, przysiady i "delfinki", (czyli padnij- powstań ) oraz cały wachlarz ćwiczeń uelastyczniających.
W związku z projektem zdrowotnym klasa brała udział w wyjściach do Supermarketu LIDL w celu zapoznania się z zawartością cukru w produktach, nauką rozpoznawania zdrowszych produktów, zakupem wody i pomarańczy w celu samodzielnego przygotowywania napojów. Dzieci otrzymywały również wieloziarniste bułki posmarowane zwykłym twarożkiem, co wzbudzało u większości ogromne zadowolenie i zaskoczenie, że to może być takie proste i takie smaczne.

Pod koniec października uczniowie brali czynny udział w akcji charytatywnej "Proteza dla Tomka". Dzieci zbierająć środki finansowe oraz uczestnicząc w biegu przy szkole dali wyraz zrozumienia i wrażliwości na ludzką niedolę.

Od początku września uczniowie 4b dzięki współpracy z MKS "TRUSO" Elbląg z sekcją triathlonu korzystały z zajęć na basenie. Początkowo jedynie ";przemieszczanie" się z miejsca na miejsce w małej niecce ustąpiło pływaniu na dużym basenie odcinków 25m. W styczniu 20 osób potrafiło już przepłynąć duży basen, a 7 z nich zaczęło przyjeżdżać na dodatkowe zajęcia w soboty na 6.00 co już samo w sobie stanowiło nie małe wyzwaniem dla ciała i ducha.

Na początku grudnia klasa 4 była organizatorem akcji "Cukier STOP- aktywność START", której celem było zwrócenie uwagi na problematykę spożywania zbyt dużej ilości słodyczy. Najpierw uczniowie całej szkoły wzięli udział w wykładzie nauczyciela W-F Bogusława Tołwińskiego dotyczącego między innymi: ilości cukru w różnych napojach, statystykach ilości otyłych dzieci w Polsce i na Świecie oraz o zdrowotnych konsekwencjach otyłości. Następnie przez trzy dni uczniowie przychodzili na 5 lekcji na 10 minut "JUMP Apele", podczas których wykonywali ciągłe podskoki. Dodatkowo każdy uczeń miał za zadanie powstrzymać się od spożywania cukru i słodyczy w ciągu tych trzech dni. Uczniowie z 4 b prowadzili te ";skoczne" spotkania. Na koniec wszyscy, którzy wytrwali w postanowieniu brali udział w losowaniu trzech nagród: karnet na basen, statuetka akcji, zdrowe zbożowe batoniki.

Od września uczniowie 4 b chętnie uczestniczyli w "Aktywnych przerwach" w czasie, których mogli przy muzyce pograć w piłkę siatkowa lub piłkę nożną lub zagrać w ping-ponga.

Z okazji Mikołajek dziewczęta z 4 b wraz z wychowawca i Dyrekcją Szkoły częstowały wszystkich uczniów świątecznym cukiereczkiem. W dniu 22 grudnia odbyła się wigilia klasowa oraz "Bitwa na pastorałki". Uczniowie otrzymali koszulki z nadrukiem Kalos Kagathos oraz specjalne kubki z klasowymi zdjęciami. Uczniowie przygotowali pod opieką Pani Golanko i Pani Kościńskiej piękna pastorałkę " Chojka, Chojka" wykonywaną przez Arkę Noego. Wszyscy złożyli sobie pięknie życzenia i zapanował ład i porządek.

W styczniu ruszyła dwa projekty"Jajko" oraz "Morsowanie dla każdego". Pierwszy polegał na zabezpieczeniu a następnie opiekowaniu się jajkiem przez cały tydzień i przyniesieniu go w piątek na godzinę wychowawczą. Wszelkie stłuczki dyskwalifikowały uczniów z dalszej rywalizacji. Po 5 dniach na 27 osób tylko 8 udało się to zadania. Wykazali się dużą pomysłowością w zabezpieczeniu jajka oraz odpowiedzialnością.
Drugi projekt dotyczył hartowania organizmu. Po uzyskaniu od rodziców pisemnej zgody na działania klasa rozpoczęła proces od 20-sto sekundowego biegu po śniegu. Po kilku dniach w kolejnym etapie przeszliśmy do nacierania stóp śniegiem. Dwie osoby w związku z osłabieniem lekko się rozchorowały, ale 25 osób przetrwało bez problemów pierwsze dwa etapy. Następne kroki będą już związane z wchodzeniem do wody. Rodzice mimo początkowych obaw byli zgodni co do konieczności wzmacniania odporności swoich dzieci poprzez tego typu zabiegi.

Kiedy tylko spadł śnieg cała klasa ruszyła w "białe szaleństwo". Większość zajęć odbywała się na terenie SP16 i okolicznej górce na osiedlu. Bitwy na śnieżki i toczenie kul stały się codzienną rozrywką. Dzięki sprzyjającej pogodzie, pewnego dnia w ciągu 5 godzin lekcyjnych wysiłkiem całej klasy udało się zbudować prawdziwe igloo.

W ostatnim tygodniu przed feriami w czasie dość dużych opadów śniegu udało się zorganizować całodniową wycieczkę na sanki na Górę Chrobrego. To był bardzo ciekawy i wyczerpujący dzień pełen zjazdów, podejść, przedzierania się przez trudny teren, ale i radości ze wspólnej śnieżnej zabawy.

Podsumowując, pierwszy semestr dla uczniów klasy 4b był dość wymagającym okresem pod względem intelektualnym z powodu zmiany piętra w szkole, nauczycieli uczących różnych przedmiotów i ich różnych wymagań oraz pod względem fizycznym ponieważ wymagania stawiane przez nauczyciela W-F okazały się bardzo wysokie. Wychowawca również postawił bardzo wysoko poprzeczkę starając się jak najszybciej nauczyć dzieci podstawowych zasad, reguł i podstawowej dyscypliny. Tak czy inaczej klasa spisała się na piątkę osiągając średnia klasową 4.45 z przedmiotów oraz osiągając dobre wyniki w sporcie. Pod względem poziomu wychowawczego większość uczniów spełniła oczekiwane standardy.

Kolejne semestry przyniosą nowe doświadczenia,

zabawę i zwyżkę formy intelektualno-sportowej!

Zobacz nasze zdjęcia...
Kalendarz
Dla Rodziców


Dziennik elektroniczny- logowanie

Kodeks Szkoły Przyjaznej Rodzicom
Oferta dla Rodziców
Jadłospis
Plan dzwonków
Jak korzystać z placu zabaw
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII
Gazetka szkolna
Nasza Szesnastka
Innowacje
Przyjazna matematyka
Ortograficzne wędrówki po Polsce i świecie
Poznaję świat od wczesnych lat z CLIL
Klasa sportowa Kalos Kagathos

Działam więc umiem

Zastosowanie Map Rozwiązywania Problemów w nauczaniu matematyki na II etapie kształcenia

Dokumenty szkolne
Prezentacja Szkoły
Statut szkoły
Program wychowawczo- profilaktyczny
Regulamin szafek szkolnych
Procedury obowiązujące w szkole.
Zasady postępowania
Misja i wizja Szkoły
Dokumentacja na wycieczki
Strony dla ucznia


CYBERPRZEMOC
Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Samorząd uczniowski
Prawa i obowiązki ucznia
Rzecznik Praw Ucznia
Osiągnięcia naszych ucznów.
Absolwenci szkoły
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII


Świetlica na FacebookuSzkoła na Facebooku

Projekty
Nauczyciel w szkole przyszłości


Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Nauczyciel XXI wieku
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
Zielona flaga
5 porcji warzyw, owoców lub sok
Mój wybór- moje życie
Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej