Menu
Strona G堯wna
Godziny pracy szko造
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Patron Szko造
Historia Szko造
Egzamin 鏀moklasisty
Jubileusz 60-lecia szko造
Zielone Zacisze
Erasmus+
Eksperyment edukacj przysz這軼i
Eksperyment w matematyce
Doradztwo zawodowe
Rok dla niepodleg貫j
Szko豉 Wierna Dziedzictwu
Aktywna tablica
Nasze metody pracy
Nasza zer闚ka
Ekologia w naszej Szkole
Bezpieczna Szko豉
Przyjaciele Szko造
Galeria zdj耩
Pedagog/Psycholog
Piel璕niarka
安ietlica szkolna
安ietlica popo逝dniowa
Archiwalna strona
Wa積e

Certyfikaty


Mi璠zynarodowy Certyfikat Zielona FlagaNasz BLOG


WFOSiGWMistrzowie Kodowania
Ksi捫ka naszych marze
Szko豉 Przyjazna 字odowisku好iadanie Daje MocCertyfikat Bezpieczna Szko豉

Katalog Gwiazdor

Prawa i obowi您ki ucznia.
Prawa i obowi您ki

ucznia Szko造 Podstawowej nr 16 w Elbl庵u.
UCZE MA PRAWO DO:

1) w豉軼iwie zorganizowanego procesu kszta販enia, zgodnie z zasadami, higieny umys這wej,
2) przygotowania do podj璚ia nauki w gimnazjum,
3) opieki wychowawczej i warunk闚 pobytu w szkole zapewniaj帷ych bezpiecze雟two, ochron przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, b康 psychicznej oraz ochron i poszanowanie godno軼i,
4) korzystania z pomocy stypendialnej, b康 dora幡ej, zgodnie z odr瑿nymi przepisami,
5) 篡czliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym
6) swobody wyra瘸nia my郵i i przekona, w szczeg鏊no軼i dotycz帷ych 篡cia Szko造, a tak瞠 鈍iatopogl康owych i religijnych - je瞠li nie narusza tym dobra innych os鏏,
7) rozwijania zainteresowa, zdolno軼i i talent闚,
8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposob闚 kontroli post瘼闚 w nauce,
9) pomocy w przypadku trudno軼i w nauce,
10) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
11) korzystania z pomieszcze szkolnych, sprz皻u, 鈔odk闚 dydaktycznych, ksi璕ozbioru biblioteki,
12) wp造wania na 篡cie Szko造 przez dzia豉lno嗆 samorz康ow oraz zrzeszanie si w organizacjach dzia豉j帷ych w Szkole,
13) w przypadku specyficznych trudno軼i w uczeniu si, przyst徙i do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
14) opu軼i godziny lekcyjne bez zwolnienia lekarskiego do 5 dni, lecz te godziny musz by usprawiedliwione przez rodzic闚/ prawnych opiekun闚 pisemnie lub ustnie u wychowawcy klasy. str. 20
15) W przypadku 豉mania praw ucznia, mo瞠 on wnie嗆 skarg sam lub za po鈔ednictwem rodzic闚 do wychowawcy klasy, pedagoga, szkolnego lub rzecznika praw ucznia w formie ustnej lub pisemnej.
16) Osoba przyjmuj帷a skarg ma obowi您ek wyja郾ienia sprawy w terminie 3 dni i udzielenia pomocy. Je郵i nie b璠zie ona zadowalaj帷a ucze ma prawo z這瞠nia odwo豉nia do dyrektora szko造.
17) Je瞠li ucze nie otrzyma w豉軼iwej pomocy w szkole mo瞠 zg這si sw鎩 problem do Komitetu Ochrony Praw Dziecka lub Kuratorium O鈍iaty.

OBOWI╴KI UCZNIA:

1) zdobywania wiedzy i umiej皻no軼i okre郵onych podstaw programow
2) przestrzegania ustale w豉dz szkolnych,
3) dbania o honor szko造 i godnego jej reprezentowania,
4) szanowania i wzbogacania jej dobrych tradycji,
5) regularnego ucz瘰zczania na zaj璚ia lekcyjne, a w przypadku nieobecno軼i przedstawienia wychowawcy usprawiedliwienia na najbli窺zej godzinie wychowawczej, lecz nie p騧niej ni do ko鎍a danego miesi帷a
6) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zaj璚iach lekcyjnych i 篡ciu szko造,
7) wywi您ywania si z przyj皻ych zobowi您a,8) przestrzegania zasad kultury wsp馧篡cia w odniesieniu do koleg闚, nauczycieli i innych pracownik闚 szko造 ( w tym, nie u篡wanie wulgaryzm闚),
9) by odpowiedzialnym za w豉sne 篡cie, zdrowie i higien, szczeg鏊nie wystrzega si wszelkich szkodliwych na這g闚,
10) przestrzegania higieny osobistej i dbania o schludny wygl康 ( nie wolno eksponowa dekolt闚, go造ch plec闚, ramion oraz nosi zbyt kr鏒kich sp鏚niczek i spodenek, nale篡 nosi obuwie zmienne, nie wolno stosowa makija簑, farbowa w這s闚, nosi cenn i zagra瘸j帷 zdrowiu bi簑teri, itp.),
11) 獞iczy w stroju sportowym ( bia豉 koszulka i ciemne szorty lub dres oraz obuwie sportowe) na lekcjach wychowania fizycznego i sportowych zaj璚iach pozalekcyjnych,
12) dba o wsp鏊ne dobro, 豉d i porz康ek w szkole,
13) przeciwdzia豉 wszelkim przejawom wulgarno軼i, brutalno軼i i przemocy,
14) przestrzega punktualno軼i,
15)systematycznie przygotowywa si do lekcji i odrabia prace domowe a tak瞠 bra aktywny udzia w zaj璚iach lekcyjnych i nie zak堯ca ich przebiegu poprzez niew豉軼iwe zachowanie ( np.: rozmowy, nie wykonywanie polece nauczyciela),
16) na uroczysto軼iach szkolnych prezentowa si w stroju galowym, na kt鏎y sk豉da si: bia豉 koszula oraz granatowa lub czarna sp鏚nica lub spodnie.

Tekst zosta opracowany na podstawie IX i XI rozdzia逝 Statutu Szko造 Podstawowej nr 16 w Elbl庵u.

Kalendarz
Dla Rodzic闚


Dziennik elektroniczny- logowanie

Kodeks Szko造 Przyjaznej Rodzicom
Oferta dla Rodzic闚
Jad這spis
Plan dzwonk闚
Jak korzysta z placu zabaw
Szkolny wykaz podr璚znik闚- klasa 0- VIII
Gazetka szkolna
Nasza Szesnastka
Innowacje
Przyjazna matematyka
Ortograficzne w璠r闚ki po Polsce i 鈍iecie
Poznaj 鈍iat od wczesnych lat z CLIL
Klasa sportowa Kalos Kagathos

Dzia豉m wi璚 umiem

Zastosowanie Map Rozwi您ywania Problem闚 w nauczaniu matematyki na II etapie kszta販enia

Dokumenty szkolne
Prezentacja Szko造
Statut szko造
Program wychowawczo- profilaktyczny
Regulamin szafek szkolnych
Procedury obowi您uj帷e w szkole.
Zasady post瘼owania
Misja i wizja Szko造
Dokumentacja na wycieczki
Strony dla ucznia


CYBERPRZEMOC
Siatkarskie O鈔odki Szkolne
Samorz康 uczniowski
Prawa i obowi您ki ucznia
Rzecznik Praw Ucznia
Osi庵ni璚ia naszych uczn闚.
Absolwenci szko造
Szkolny wykaz podr璚znik闚- klasa 0- VIII


安ietlica na FacebookuSzko豉 na Facebooku

Projekty
Nauczyciel w szkole przysz這軼i


Siatkarskie O鈔odki Szkolne
Nauczyciel XXI wieku
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
Zielona flaga
5 porcji warzyw, owoc闚 lub sok
M鎩 wyb鏎- moje 篡cie
Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej