Menu
Strona Główna
Godziny pracy szkoły
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Zielone Zacisze
Erasmus+
Eksperyment edukacją przyszłości
Doradztwo zawodowe
Rok dla niepodległej
Szkoła Wierna Dziedzictwu
Aktywna tablica
Nasze metody pracy
Nasza zerówka
Ekologia w naszej Szkole
Bezpieczna Szkoła
Przyjaciele Szkoły
Galeria zdjęć
Pedagog/Psycholog
Pielęgniarka
Świetlica szkolna
Świetlica popołudniowa
Archiwalna strona
Ważne

Certyfikaty


Międzynarodowy Certyfikat Zielona FlagaNasz BLOG


WFOSiGWMistrzowie Kodowania
Książka naszych marzeń
Szkoła Przyjazna ŚrodowiskuŚniadanie Daje MocCertyfikat Bezpieczna Szkoła

Katalog Gwiazdor

Świetlica szkolna.
KADRA PEDAGOGICZNA:

Kierownik świetlicy: Anna Juchiewicz

Wychowawcy: Sylwia Wrońska, Paulina Cebulska, Natalia Czajkowska, Małgorzata Piasecka.

Świetlica w naszej szkole czynna jest w godzinach od 6.00.-16.30.

Składa się z następujących pomieszczeń: sala zabaw, stołówka, toaleta oraz korzystamy z małej sali gimnastycznej.

Wyposażona jest w książki, czasopisma, gry, puzzle, zabawki, sprzęt sportowy i rekreacyjny, telewizor, video, DVD, komputer, itp.

Przy sprzyjającej pogodzie dzieci biorą udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych na boisku szkolnym.

Świetlica w szkole pełni funkcję opiekuńczo- wychowawczą. Pod tym kątem dobierane są specyficzne formy i metody pracy. Szczególną popularnością wśród dzieci cieszą się konkursy o różnej tematyce oraz zajęcia plastyczne, kulinarne,muzyczne itp.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po lekcjach w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłków i odrobienia zadań domowych.

Świetlica pracuje wg rocznego planu pracy opracowanego w oparciu o aktualny plan pracy szkoły. Realizowany jest on w formie tematów tygodniowych, a dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci-rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i w świecie.
Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne.

Zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności dzieci, dlatego dzieci mają czas na dowolne zabawy zgodne z upodobaniami. Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają wiadomości dzieci, kształtują umiejętności, wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, pamięć i wyobraźnię.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.
Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw.

W świetlicy systematycznie odbywają się zajęcia przygotowujące uczniów do lekcji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci potrzebujących pomocy w nauce.

Na bieżąco rozwiązywane są problemy wychowawcze dzieci w oparciu o współpracę z pedagogiem, wychowawcami i rodzicami.

W świetlicy funkcjonuje także stołówka szkolna.

Obiady dwudaniowe wydawane są w godzinach 12.25 - 13.50.

Jadłospis układany jest zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia.

Posiłek wykupuje się na cały miesiąc.

Dla Rodziców


Dziennik elektroniczny- logowanie

Kodeks Szkoły Przyjaznej Rodzicom
Oferta dla Rodziców
Jadłospis
Plan dzwonków
Jak korzystać z placu zabaw
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII
Plany lekcji
Plany lekcji

Gazetka szkolna
Nasza Szesnastka
Innowacje
Przyjazna matematyka
Ortograficzne wędrówki po Polsce i świecie
Poznaję świat od wczesnych lat z CLIL
Klasa sportowa Kalos Kagathos

Działam więc umiem

Zastosowanie Map Rozwiązywania Problemów w nauczaniu matematyki na II etapie kształcenia

Dokumenty szkolne
Prezentacja Szkoły
Statut szkoły
Program wychowawczo- profilaktyczny
Regulamin szafek szkolnych
Procedury obowiązujące w szkole.
Zasady postępowania
Misja i wizja Szkoły
Dokumentacja na wycieczki
Strony dla ucznia


CYBERPRZEMOC
Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Samorząd uczniowski
Prawa i obowiązki ucznia
Rzecznik Praw Ucznia
Osiągnięcia naszych ucznów.
Absolwenci szkoły
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII


Świetlica na FacebookuSzkoła na Facebooku

Kalendarz
Projekty
Nauczyciel w szkole przyszłości


Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Nauczyciel XXI wieku
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
Zielona flaga
5 porcji warzyw, owoców lub sok
Mój wybór- moje życie
Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej