Menu
Strona Główna
Godziny pracy szkoły
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Egzamin ósmoklasisty
Jubileusz 60-lecia szkoły
Zielone Zacisze
Erasmus+
Eksperyment edukacją przyszłości
Eksperyment w matematyce
Doradztwo zawodowe
Rok dla niepodległej
Szkoła Wierna Dziedzictwu
Aktywna tablica
Nasze metody pracy
Nasza zerówka
Ekologia w naszej Szkole
Bezpieczna Szkoła
Przyjaciele Szkoły
Galeria zdjęć
Pedagog/Psycholog
Pielęgniarka
Świetlica szkolna
Świetlica popołudniowa
Archiwalna strona
Ważne

Certyfikaty


Międzynarodowy Certyfikat Zielona FlagaNasz BLOG


WFOSiGWMistrzowie Kodowania
Książka naszych marzeń
Szkoła Przyjazna ŚrodowiskuŚniadanie Daje MocCertyfikat Bezpieczna Szkoła

Katalog Gwiazdor

Mój wybór- moje życie.


W elbląskich placówkach oświatowych trwa realizacja projektu „Mój wybór – moje życie - program terapeutyczny dla uczniów elbląskich szkół podstawowych i gimnazjalnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na jego realizację Prezydent Miasta Elbląga pozyskał kwotę 925.704,00 zł. Celem projektu jest wzmocnienie rozwoju osobowego i społecznego uczniów niefunkcjonujących należycie w procesie kształcenia i zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty.
Do tej pory wsparciem w ramach projektu objęto 726 uczniów z 25 elbląskich publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych. W każdej z 59 utworzonych grup odbył się 45-godzinny cykl zajęć warsztatowych, mających na celu rozwijanie wśród młodych ludzi umiejętności społecznych, m.in. asertywności, umiejętności komunikowania się, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wzmacniania poczucia własnej wartości i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami, maksymalnie angażującymi uczniów w problematykę zajęć. Podczas warsztatów wykorzystywane są różnorodne formy: burza mózgów, mini-wykład, praca w grupach, dyskusja, gry dydaktyczne, etiudy teatralne, metoda projektów, a także udział w imprezach kulturalnych. Treść warsztatów w poszczególnych grupach zróżnicowano ze względu na wiek beneficjentów. W każdej szkole uczniowie objęci projektem organizują treningi praktyczne, polegające na samodzielnym przygotowaniu jakiegoś zadania, wydarzenia, wystawy, spotkania itp. Pozwala to uczestnikom projektu wykazać własną inicjatywę, samodzielność, co z kolei przekłada się na zwiększenie poziomu ich wiedzy oraz umiejętności społecznych i interpersonalnych. Do chwili obecnej odbyło się łącznie 118 takich treningów. Dodatkowo w ramach projektu odbywają się spotkania informacyjne dla rodziców i nauczycieli. Projekt „Mój wybór – moje życie” jest kontynuacją działań podjętych przez Prezydenta Miasta Elbląga w ramach realizacji Elbląskiego Programu Profilaktyki „Odnaleźć się w sobie”, który przyniósł naszemu miastu I nagrodę w kategorii oświata w ogólnopolskim konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2009”.
Realizacja projektu potrwa do końca sierpnia 2011 r.

Zobacz więcej...
Kalendarz
Dla Rodziców


Dziennik elektroniczny- logowanie

Kodeks Szkoły Przyjaznej Rodzicom
Oferta dla Rodziców
Jadłospis
Plan dzwonków
Jak korzystać z placu zabaw
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII
Gazetka szkolna
Nasza Szesnastka
Innowacje
Przyjazna matematyka
Ortograficzne wędrówki po Polsce i świecie
Poznaję świat od wczesnych lat z CLIL
Klasa sportowa Kalos Kagathos

Działam więc umiem

Zastosowanie Map Rozwiązywania Problemów w nauczaniu matematyki na II etapie kształcenia

Dokumenty szkolne
Prezentacja Szkoły
Statut szkoły
Program wychowawczo- profilaktyczny
Regulamin szafek szkolnych
Procedury obowiązujące w szkole.
Zasady postępowania
Misja i wizja Szkoły
Dokumentacja na wycieczki
Strony dla ucznia


CYBERPRZEMOC
Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Samorząd uczniowski
Prawa i obowiązki ucznia
Rzecznik Praw Ucznia
Osiągnięcia naszych ucznów.
Absolwenci szkoły
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII


Świetlica na FacebookuSzkoła na Facebooku

Projekty
Nauczyciel w szkole przyszłości


Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Nauczyciel XXI wieku
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
Zielona flaga
5 porcji warzyw, owoców lub sok
Mój wybór- moje życie
Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej