Menu
Strona Główna
Godziny pracy szkoły
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Egzamin ósmoklasisty
Jubileusz 60-lecia szkoły
Zielone Zacisze
Erasmus+
Eksperyment edukacją przyszłości
Eksperyment w matematyce
Doradztwo zawodowe
Rok dla niepodległej
Szkoła Wierna Dziedzictwu
Aktywna tablica
Nasze metody pracy
Nasza zerówka
Ekologia w naszej Szkole
Bezpieczna Szkoła
Przyjaciele Szkoły
Galeria zdjęć
Pedagog/Psycholog
Pielęgniarka
Świetlica szkolna
Świetlica popołudniowa
Archiwalna strona
Ważne

Certyfikaty


Międzynarodowy Certyfikat Zielona FlagaNasz BLOG


WFOSiGWMistrzowie Kodowania
Książka naszych marzeń
Szkoła Przyjazna ŚrodowiskuŚniadanie Daje MocCertyfikat Bezpieczna Szkoła

Katalog Gwiazdor

Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP.


Gmina Miasto Elbląg realizuje projekt pn. „Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP”, którego celem jest uruchomienie zestawu usług internetowych z zakresu edukacji. W ramach przedsięwzięcia, którego inicjatorem jest Prezydent Elbląga Henryk Słonina, uruchomione zostaną następujące e-usługi:
- rekrutacja do przedszkoli,
- rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych,
- obwody szkół podstawowych,
- obwody szkół gimnazjalnych,
- wersje elektroniczne dzienników elektronicznych i świadectw,
- obowiązek szkolny, czyli kontakt on-line z nauczycielami,
- stypendia szkolne,
- portal informacyjny i e-learning,
- biblioteka – dostęp do zasobów wszystkich szkół,
- podłączenie pracowni szkół ponadgimnazjalnych do sieci szerokopasmowych,

Projekt „Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP” będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Całkowite koszty projektu wynoszą 3 597 975,11 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 058 278,84 zł.

Ponadto uczniowie szkół będą mieli dostęp do e-biblioteki, w której znajdować się będą zasoby wszystkich elbląskich szkół podłączonych do systemu.
Kalendarz
Dla Rodziców


Dziennik elektroniczny- logowanie

Kodeks Szkoły Przyjaznej Rodzicom
Oferta dla Rodziców
Jadłospis
Plan dzwonków
Jak korzystać z placu zabaw
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII
Gazetka szkolna
Nasza Szesnastka
Innowacje
Przyjazna matematyka
Ortograficzne wędrówki po Polsce i świecie
Poznaję świat od wczesnych lat z CLIL
Klasa sportowa Kalos Kagathos

Działam więc umiem

Zastosowanie Map Rozwiązywania Problemów w nauczaniu matematyki na II etapie kształcenia

Dokumenty szkolne
Prezentacja Szkoły
Statut szkoły
Program wychowawczo- profilaktyczny
Regulamin szafek szkolnych
Procedury obowiązujące w szkole.
Zasady postępowania
Misja i wizja Szkoły
Dokumentacja na wycieczki
Strony dla ucznia


CYBERPRZEMOC
Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Samorząd uczniowski
Prawa i obowiązki ucznia
Rzecznik Praw Ucznia
Osiągnięcia naszych ucznów.
Absolwenci szkoły
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII


Świetlica na FacebookuSzkoła na Facebooku

Projekty
Nauczyciel w szkole przyszłości


Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Nauczyciel XXI wieku
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
Zielona flaga
5 porcji warzyw, owoców lub sok
Mój wybór- moje życie
Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej