Menu
Strona Główna
Godziny pracy szkoły
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Egzamin ósmoklasisty
Jubileusz 60-lecia szkoły
Zielone Zacisze
Erasmus+
Eksperyment edukacją przyszłości
Eksperyment w matematyce
Doradztwo zawodowe
Rok dla niepodległej
Szkoła Wierna Dziedzictwu
Aktywna tablica
Nasze metody pracy
Nasza zerówka
Ekologia w naszej Szkole
Bezpieczna Szkoła
Przyjaciele Szkoły
Galeria zdjęć
Pedagog/Psycholog
Pielęgniarka
Świetlica szkolna
Świetlica popołudniowa
Archiwalna strona
Ważne

Certyfikaty


Międzynarodowy Certyfikat Zielona FlagaNasz BLOG


WFOSiGWMistrzowie Kodowania
Książka naszych marzeń
Szkoła Przyjazna ŚrodowiskuŚniadanie Daje MocCertyfikat Bezpieczna Szkoła

Katalog Gwiazdor

Nauczyciel XXI wieku


Projekt "Nauczyciel XXI wieku"- doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej w Gminie Elbląg

W elbląskich szkołach realizowany jest projekt unijny "Nauczyciel XXI wieku". Nasza szkoła bierze w nim także udział. Ogólna wartość projektu wynosi 552 235 zł, w tym wartość dofinansowania 469 400 zł. Okres realizacji projektu to lata 2008-2010. Ostatecznymi beneficjentami projektu są nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu, zatrudnieni w elbląskich szkołach i instytucjach oświatowych. Podstawowym kryterium rekrutacji jest akces nauczyciela do podjęcia studiów lub kursu na kierunku priorytetowym, rekomendacja dyrektora oraz zatrudnienie nauczyciela lub instruktora w jednej z elbląskich publicznych szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Realizacja projektu wpłynie na podwyższenie kwalifikacji elbląskiej kadry pedagogicznej, zapobieganie powiększania się bezrobocia wśród nauczycieli, spowoduje wzrost motywacji do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ostateczni beneficjenci projektu: nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu, zatrudnieni w elbląskich szkołach i placówkach oświatowych. Podstawowym kryterium rekrutacji jest akces nauczyciela do podjęcia studiów lub kursu na kierunku priorytetowym, rekomendacja dyrektora oraz zatrudnienie nauczyciela lub instruktora w jednej z elbląskich publicznych szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania. W ramach działania dofinansowane jest dokształcenie kadry pedagogicznej na studiach podyplomowych, magisterskich uzupełniających oraz kursach, szkoleniach i konferencjach z zakresu kierunków priorytetowych, tj.: j. angielskiego, matematyki, fizyki, informatyki, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, kierunków profilaktycznych oraz przedmiotów zawodowych w branżach gastronomicznych, budowlanej, drzewnej, elektrycznej i mechanicznej. Realizacja projektu wpłynie na podwyższenie kwalifikacji elbląskiej kadry pedagogicznej, zapobiegnie powiększaniu się bezrobocia wśród nauczycieli, spowoduje wzrost motywacji do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.
Kalendarz
Dla Rodziców


Dziennik elektroniczny- logowanie

Kodeks Szkoły Przyjaznej Rodzicom
Oferta dla Rodziców
Jadłospis
Plan dzwonków
Jak korzystać z placu zabaw
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII
Gazetka szkolna
Nasza Szesnastka
Innowacje
Przyjazna matematyka
Ortograficzne wędrówki po Polsce i świecie
Poznaję świat od wczesnych lat z CLIL
Klasa sportowa Kalos Kagathos

Działam więc umiem

Zastosowanie Map Rozwiązywania Problemów w nauczaniu matematyki na II etapie kształcenia

Dokumenty szkolne
Prezentacja Szkoły
Statut szkoły
Program wychowawczo- profilaktyczny
Regulamin szafek szkolnych
Procedury obowiązujące w szkole.
Zasady postępowania
Misja i wizja Szkoły
Dokumentacja na wycieczki
Strony dla ucznia


CYBERPRZEMOC
Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Samorząd uczniowski
Prawa i obowiązki ucznia
Rzecznik Praw Ucznia
Osiągnięcia naszych ucznów.
Absolwenci szkoły
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII


Świetlica na FacebookuSzkoła na Facebooku

Projekty
Nauczyciel w szkole przyszłości


Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Nauczyciel XXI wieku
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
Zielona flaga
5 porcji warzyw, owoców lub sok
Mój wybór- moje życie
Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej