Menu
Strona Główna
Godziny pracy szkoły
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Egzamin ósmoklasisty
Jubileusz 60-lecia szkoły
Zielone Zacisze
Erasmus+
Eksperyment edukacją przyszłości
Eksperyment w matematyce
Doradztwo zawodowe
Rok dla niepodległej
Szkoła Wierna Dziedzictwu
Aktywna tablica
Nasze metody pracy
Nasza zerówka
Ekologia w naszej Szkole
Bezpieczna Szkoła
Przyjaciele Szkoły
Galeria zdjęć
Pedagog/Psycholog
Pielęgniarka
Świetlica szkolna
Świetlica popołudniowa
Archiwalna strona
Ważne

Certyfikaty


Międzynarodowy Certyfikat Zielona FlagaNasz BLOG


WFOSiGWMistrzowie Kodowania
Książka naszych marzeń
Szkoła Przyjazna ŚrodowiskuŚniadanie Daje MocCertyfikat Bezpieczna Szkoła

Katalog Gwiazdor

Samorząd Uczniowski
Samorząd Uczniowski klas 0- III

Opiekunowie-p. Alicja Prokopów, p. Joanna Garwoła.

Samorząd Uczniowski klas IV- VIII

Opiekunowie- p. Małgorzata Lewkowicz- Golanko,
p. Teresa Cichosz.
Regulamin Samorządu Szkolnego

1. Samorząd Szkoły jest wiodącą organizacją młodzieżową w szkole , mającą na celu pobudzenie jej członków do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności samorządowej.

2. Do Samorządu Szkolnego należą wszyscy uczniowie szkoły , a uczniowie poszczególnych klas do Samorządu Klasowego.

3. Do władz Samorządu może być wybrany każdy uczeń w drodze demokratycznych wyborów.

4. Kadencja samorządu trwa przez okres roku szkolnego.

5. Samorząd uczniowski sprawuje władzę wykonawczą poprzez Aktyw Samorządu Szkolnego, nadzorujący pracę w różnych sekcjach.

6. Aktyw Samorządu Uczniowskiego stanowi :

Przewodnicząca Magdalena Rękas kl. 7c

Zastępca przewodniczącej Sandra Trendyk kl. 8 a

Zastępca przewodniczącej Paweł Orłowski kl. 5 a

7. Opiekunem Samorządu Szkolnego jest nauczyciel proponowany przez Dyrekcję Szkoły i akceptowany przez uczniów.

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Aktywizowanie do samodzielnych , twórczych działań .

2. Wzbudzanie i utrwalanie uzdolnień różnego rodzaju.

3. Szerzenie kultury współżycia - wrażliwości na sprawy ludzkie , życzliwości , poszanowania cudzych przekonań , liczenie się z potrzebami drugich , z wolnością i odrębnością innych ludzi , a we współzawodnictwie - rozwijanie zdolności do prowadzenia uczciwej gry.

4. Wywołanie nastrojów satysfakcji ze współzawodnictwa i współpracy w dowolnym podporządkowaniu się interesom zbiorowym .

5. Propagowanie pomocy , ofiarności na rzecz współdziałania , służenia społeczności.

6. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zadanie , za siebie , za kolegów , za wspólne sprawy.

7. Integracja międzyklasowa i klasowa.

ZADANIA I UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.

Współdziałanie z organizacjami działającymi na terenie szkoły.

Przekładanie opinii dotyczących problemów uczniów wychowawcom klas lub dyrekcji szkoły.

Dysponowanie funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu Szkolnego oraz środkami wspólnie wypracowanymi.

Stworzenie klimatu życzliwości i troski o dobre samopoczucie uczniów.

Dbanie o dobre imię i honor szkoły.

Kalendarz
Dla Rodziców


Dziennik elektroniczny- logowanie

Kodeks Szkoły Przyjaznej Rodzicom
Oferta dla Rodziców
Jadłospis
Plan dzwonków
Jak korzystać z placu zabaw
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII
Gazetka szkolna
Nasza Szesnastka
Innowacje
Przyjazna matematyka
Ortograficzne wędrówki po Polsce i świecie
Poznaję świat od wczesnych lat z CLIL
Klasa sportowa Kalos Kagathos

Działam więc umiem

Zastosowanie Map Rozwiązywania Problemów w nauczaniu matematyki na II etapie kształcenia

Dokumenty szkolne
Prezentacja Szkoły
Statut szkoły
Program wychowawczo- profilaktyczny
Regulamin szafek szkolnych
Procedury obowiązujące w szkole.
Zasady postępowania
Misja i wizja Szkoły
Dokumentacja na wycieczki
Strony dla ucznia


CYBERPRZEMOC
Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Samorząd uczniowski
Prawa i obowiązki ucznia
Rzecznik Praw Ucznia
Osiągnięcia naszych ucznów.
Absolwenci szkoły
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII


Świetlica na FacebookuSzkoła na Facebooku

Projekty
Nauczyciel w szkole przyszłości


Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Nauczyciel XXI wieku
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
Zielona flaga
5 porcji warzyw, owoców lub sok
Mój wybór- moje życie
Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej