Menu
Strona Główna
Godziny pracy szkoły
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Zielone Zacisze
Erasmus+
Eksperyment edukacją przyszłości
Doradztwo zawodowe
Rok dla niepodległej
Szkoła Wierna Dziedzictwu
Aktywna tablica
Nasze metody pracy
Nasza zerówka
Ekologia w naszej Szkole
Bezpieczna Szkoła
Przyjaciele Szkoły
Galeria zdjęć
Pedagog/Psycholog
Pielęgniarka
Świetlica szkolna
Świetlica popołudniowa
Archiwalna strona
Ważne

Certyfikaty


Międzynarodowy Certyfikat Zielona FlagaNasz BLOG


WFOSiGWMistrzowie Kodowania
Książka naszych marzeń
Szkoła Przyjazna ŚrodowiskuŚniadanie Daje MocCertyfikat Bezpieczna Szkoła

Katalog Gwiazdor

Historia szkoły
Pierwsze dni szkoły.

Dnia l września 1959 roku Szkoła Podstawowa nr 16 po raz pierwszy otworzyła swoje podwoje dla dzieci. Wraz z nimi pracę rozpoczęło 27 nauczycieli.
Powstanie szkoły przypada na okres wstępowania w wiek szkolny tzw. wyżu demograficznego i było odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne. Pierwsze lata pracy to trudny okres dla "szesnastki", bowiem budynek zaprojektowany był na 600 uczniów, a musiał pomieścić ich ponad 1000. Klasy były liczne, praca odbywała się w systemie zmianowym. Usytuowanie budynku na podmokłym terenie spowodowało, że zamiast boiska szkołę otaczały błota i kałuże, tak więc głównym problemem kilku kolejnych lat stało się osuszanie zalewanych piwnic. Mimo tych trudności dzięki zapałowi grona pedagogicznego i ówczesnego kierownika szkoła rozpoczęła normalna pracę.

Pierwsze grono pedagogiczne:

Kierownik - Wincenty Dutko
z-ca - Zygmunt Tydrych
z-ca - Anna Putko

nauczyciele, którzy uczyli od początku do odejścia na emeryturę:

Jadwiga Borowiecka
śp. Zofia Cholewa
Regina Major
Daniela Putko
śp. Alicja Rakowska
Czesława Siulińska

trzy lata później pracę rozpoczęli:
Helena Cymuta
Jadwiga Danowska
Jadwiga Koszewska
Kazimierz Muniak
śp. Maria Świerta
Halina Zbucka

Inni nauczyciele z tego okresu, którzy wnieśli znaczący wkład w nauczanie i wychowanie młodzieży:
Jadwiga Kazimierczak
Henryk Kruk
Maria Linkiewicz
Roman Muszyński i Jolanta
Zenon Orłowski
Henryk Stella
Ryszard Tołwiński
Andrzej Zbucki

W latach 1967 - 1975 funkcję dyrektora szkoły objęła pani Halina Wasilewska. Był to okres zmian w organizacji pracy szkoły, jej wyglądzie i otoczeniu. Przyjęto gabinetowy system nauczania, zadbano o estetykę pomieszczeń, zgromadzono większą ilość pomocy naukowych. Efektem tej pracy było zajęcie przodującego miejsca w konkursie estetyzacji, który przeprowadzony był przez Wydział Oświaty i Wychowania w Elblągu.

19 maja 1975 roku w szczególny sposób zapisał się na kartach historii naszej szkoły. W tym dniu odbyło się uroczyste nadanie imienia szkole oraz wręczenie sztandaru. Uroczystości te poprzedzone były wieloma przygotowaniami zarówno ze strony grona pedagogicznego jak i dzieci. Zbudowano nowe boiska sportowe, trybuny, uzupełniono braki w ogrodzeniu terenu szkoły, zadbano o ładny wygląd sal lekcyjnych i korytarzy.

Wśród uczniów przeprowadzona została ankieta dotycząca wyboru patrona (proponowany był Józef Wybicki i Ignacy Łukasiński).

Po zapoznaniu się z sylwetkami obu kandydatów uczniowie zadecydowali, że patronem szkoły będzie Józef Wybicki.
Dla Rodziców


Dziennik elektroniczny- logowanie

Kodeks Szkoły Przyjaznej Rodzicom
Oferta dla Rodziców
Jadłospis
Plan dzwonków
Jak korzystać z placu zabaw
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII
Plany lekcji
Plany lekcji

Gazetka szkolna
Nasza Szesnastka
Innowacje
Przyjazna matematyka
Ortograficzne wędrówki po Polsce i świecie
Poznaję świat od wczesnych lat z CLIL
Klasa sportowa Kalos Kagathos

Działam więc umiem

Zastosowanie Map Rozwiązywania Problemów w nauczaniu matematyki na II etapie kształcenia

Dokumenty szkolne
Prezentacja Szkoły
Statut szkoły
Program wychowawczo- profilaktyczny
Regulamin szafek szkolnych
Procedury obowiązujące w szkole.
Zasady postępowania
Misja i wizja Szkoły
Dokumentacja na wycieczki
Strony dla ucznia


CYBERPRZEMOC
Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Samorząd uczniowski
Prawa i obowiązki ucznia
Rzecznik Praw Ucznia
Osiągnięcia naszych ucznów.
Absolwenci szkoły
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII


Świetlica na FacebookuSzkoła na Facebooku

Kalendarz
Projekty
Nauczyciel w szkole przyszłości


Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Nauczyciel XXI wieku
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
Zielona flaga
5 porcji warzyw, owoców lub sok
Mój wybór- moje życie
Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej